خرید شال تيم فوتبال احمدي‌نژاد

ماراتون انتخابات هشتم مجلس براي چپ و راست (تصوير از ابتکار)

 
چه داوراي باحالي!

حالا که دو تيم دووميداني بالا رو ديديد، تيم فوتبال احمدي‌نژاد را هم ببينيد.
 

اعضاي جديد رو هم که مي‌بينيد.

اين هم از حواشي برگزاري نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاري‌ها!

بين‌المللي بودن نمايشگاه اين صحنه‌ها رو هم داره.

راستي اولين تصوير از فرزند رئيس‌جمهور منتشر شد.

خانم دست راستي: ماشاءالله، چه کاپشني، چه لبخندي، حقا که رئيس‌جمهور 20 سال ديگه‌اي.

اين هم روش نظاميان آمريکايي براي کنترل دقيق اوضاع عراق!

با تشکر از بوش براي ابتکارات جالبش!
 

 
سه مرد و سه پا!

صادرات بزغاله به امارات از شهرستان شيروان آغاز شد.

پيشنهاد مي‌گردد جهت توسعه صادرات غيرنفتي، اين اقدام در شهر تهران هم انجام شود.