خرید شال حمايت طارق الهاشمي از مجاهدين خلق

طارق الهاشمي، معاون رئيس جمهوري عراق كه همواره داشتن مواضع ضد ايراني اش، زبانزد بوده است، در آخرين اظهارات خود، از گروهك مجاهدين خلق حمايت كرد.
به گزارش شبكه خبر، پس از آن كه مقامات كشورمان در ديدار با نوري المالكي در چند مورد از او خواسته بودند درباره فعاليت‌هاي گروه رجوي، كارهاي بازدارنده اي انجام دهد، طارق الهاشمي با گفتن اين كه به دليل معاهدات بين المللي! منافقين را از عراق بيرون نمي‌كني، بار ديگر با سخنان مغرضانه از دادن پاسخ صريح در اين باره طفره رفت.
اين در حالي است كه اين روزنامه به نقل از يكي از شيوخ عشاير عرب آورده است: ما خواستار اخراج منافقين از عراق و برداشتن حفاظ سياسي ديپلماتيك از آنان هستيم.
عشاير عراقي در بعقوبه، خواستار اخراج گروهك مجاهدين خلق، به خاطر ارتكاب جنايات گوناگون و شركت در قتل و خونريزي در عراق شده اند.
«شيخ ناصر الهذال»، از شيوخ عشاير عرب، در گفت‌وگو با اين روزنامه با تأكيد بر فجايعي كه منافقين در عراق به بار آورده اند، گفت: ما خواستار اخراج مجاهدين(منافقين) و برداشتن حفاظ سياسي ديپلماتيك از آنها هستيم.