خرید شال خوش‌چهره: شعار عدالت دولت محقق نشد

رئيس فراکسيون اصولگرايان مستقل مجلس با بيان اينکه متاسفانه در دو سال اخير شعارهاي عدالت محقق نشده و نيازهاي مردم را برطرف نساخته است، گفت: عملکرد دولت در دو سال اخير شعارهاي عدالت را زير سئوال برد.
دکتر محمد خوش چهره رئيس فراکسيون اصولگرايان مستقل مجلس با حضور در غرفه مهر، در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت: صرف بيان حرف خوب براي تحقق شعارها کافي نيست بلکه بايد در اين راه روش‌هاي عاقلانه‌اي به کار بست.
خوش چهره معتقد است: دولت نهم در فرصت باقيمانده، هر چه براي تحقق عدالت تلاش کند شايد تنها بتواند بحث مسکن را سر و سامان بخشد.
وي با ابراز تاسف از اينکه در حال حاضر هنر دولت و مجلس تنها حفظ وضعيت موجود شده است، افزود: اين فرآيند مناسبي براي دولت و مجلس اصولگرايي که براي رفع مشکلات مردم نهايت تلاش خود را به کار گرفته است نيست.
خوش چهره ادامه داد: واقعيت اين است که تا اين حدي که مردم و مسئولان نظام نگران دولت و مجلس اصولگرا هستند نگران دولت‌هاي قبل نبوده اند چون اين دولت با شعارهاي ارزشي روي کار آمد و عدم تحقق اين شعارها باعث مي‌شد تا نظام به کارآمدي ديني متهم شود.
وضعيت موجود در صورت عدم به‌کارگيري روش‌هاي صحيح براي خروج از اين وضعيت، کشورمان را در خطر نئوسکولاريسم اقتصادي سوق مي‌دهد
وي اظهار داشت: متاسفانه وضعيت موجود در صورت عدم بکارگيري روش‌هاي صحيح براي خروج از اين وضعيت، کشورمان را در خطر نئوسکولاريسم اقتصادي سوق مي‌دهد. خوش چهره با بيان اينکه دولت بايد در برخي از روش‌هاي موجود تغيير رويه بدهد تصريح کرد: دولت اگر با توجه به منابع موجود در برخي روش‌هاي اجرايي تغيير صورت دهد ، مي‌تواند برخي نگراني‌ها را برطرف سازد و وضعيت را رو به بهبود بنمايد.
وي با بيان اينکه در حال حاضر 3 مقوله سوءمسکني، بدمسکني و بي‌مسکني در نظام مسکن جامعه وجود دارد، گفت: متاسفانه در اين سه مقوله بحث بي‌مسکني در جامعه بسيار مشاهده مي‌شود و قبل از هر چيز بايد با اتخاذ سياست‌هاي درست به دنبال رفع اين معضل به خصوص در شهرها باشيم.
خوش چهره با انتقاد از به وجود آمدن جرياني تحت عنوان سوداگري در بازار مسکن کشور خاطر نشان کرد: متاسفانه برخي سياست‌هاي غلط دولت در اين مقوله باعث شده تا بازار مسکن کشور را بازار مسکن تهران مشخص کند و اين بازار توسط قيمت مسکن در چند نقطه شمال تهران تعيين شود.
وي در پايان با بيان اينکه شوراي شهر، شهرداري، دولت و مجلس بايد با هم انديشي با يکديگر مقوله بيمار مسکن را درمان کنند، گفت: اهداف تعيين شده براي تهيه مسکن مناسب است اما سياست‌هاي به کار گرفته در انجام آن با انتقاد زيادي مواجه است که تنها با هم انديشي رفع مي‌شود.