خرید شال دايي، سفير ايران در يونسکو مي‌شود

از سوي فدراسيون فوتبال علي دايي چهره بين‌المللي فوتبال کشورمان به عنوان سفير ايران در يونسکو معرفي خواهد شد.
به گزارش مهر، طي درخواست سازمان بين‌المللي يونسکو براي معرفي سفير ايران در امور ورزش يونسکو، معاونت تربيت بدني مجلس طي نامه‌اي به فدراسيون فوتبال خواستار معرفي نماينده‌اي براي حضور در يونسکو شده است.
برهمين اساس فدراسيون فوتبال با توجه به سوابق درخشان و افتخارات بين‌المللي علي دايي در سطح فوتبال جهان وي را به عنوان نماينده ورزش ايران به يونسکو معرفي خواهد کرد.
قرار است از سوي فدراسيون فوتبال سوابق و افتخارات علي دايي در تيم ملي فوتبال ايران براي بخش ورزش سازمان بين‌المللي يونسکو به مقر دائمي اين سازمان در پاريس فرانسه ارسال شود.
يونسکو يکي از سازمان‌هاي فرهنگي ـ آموزشي وابسته به سازمان ملل است که در زمينه مسائل ترويج مسائل فرهنگي در سطح بين‌المللي فعاليت مي‌کند.