خرید شال دندان‌هاي سه‌هزار ساله پيدا شدند

دندان‌هاي سه هزار ساله كه خبر فروش آنها به فرانسوي‌ها منتشر شده بود، اكنون در سازمان محيط زيست مراغه نگهداري مي‌شوند.

به گزارش خبرنگار «»، پس از درج اخباري مبني بر فروش دندان‌هاي سه‌هزار ساله فردي متعلق به ماقبل تاريخ كه در مراغه كشف شده بود، اخبار تكميلي از سازمان محيط زيست اين شهر، حاكي از آن است كه اين دندان‌ها در اين سازمان و در بخش فسيل‌شناسي آن نگهداري مي‌شوند.

يكي از كارشناسان سازمان محيط زيست مراغه به خبرنگار ما گفت: اين دندان‌ها در بخش فسيل‌شناسي كه بنا بر قانون، مسئوليت نگهداري آثار باستاني فسيلي را بر عهده دارد، نگهداري مي‌شود.

وي افزود: موزه‌هاي تنوع زيست ديرينه و تاريخ طبيعي، مسئوليت نگهداري اين فسيل‌ها و آثار باستاني و تاريخي را بر عهده دارند.

اين كارشناس محيط زيست مراغه همچنين گفت: اخبار فروش اين سه دندان از سوي برخي در ميراث فرهنگي به غلط در اختيار برخي از مسئولان قرار گرفته بود، حال آن‌كه كشف و نگهداري و مطالعات درباره آنها، هيچ ارتباطي به آنها نداشته و ندارد.