خرید شال فاطمه كروبي سخنگو شد

«فاطمه كروبي»، دبير كل مجمع اسلامي بانوان، در آخرين نشست شوراي هماهنگي ائتلاف مردمي اصلاحات به عنوان سخنگوي اين ائتلاف برگزيده شد.
به گزارش ايسنا، علاوه بر شوراي هماهنگي، مجمع مشورتي و شوراي عالي ستاد انتخاباتي، همچنين كميته‌هاي اجرايي، از اركان اين ائتلاف به شمار مي‌روند.
شوراي عالي ستاد انتخاباتي از هفت عضو شامل رئيس، قائم‌مقام، سخنگو، دبير، معاون مالي و پشتيباني، مسئول ستاد انتخاباتي تهران بزرگ و مسئول امور استان‌ها خواهد بود كه در آخرين جلسه شوراي هماهنگي ائتلاف مردمي اصلاحات مقرر شد در نشست‌هاي آتي، علاوه بر سخنگو، ديگر مسئولان ستاد نيز برگزيده و معرفي شوند.
ائتلاف مردمي اصلاحات، علاوه بر گروه‌هايي از طيف اصلاحات متشكل از اعضاي جبهه تحكيم دمكراسي است.