خرید شال فرانسه: خواهان مذاکره با ايران هستيم

وزير دفاع فرانسه، در گفت‌وگو با يک روزنامه آلماني با تأکيد بر حل ديپلماتيک موضوع هسته‌اي ايران و تکذيب هرگونه برنامه براي اقدام نظامي عليه کشورمان از درخواست پاريس براي مذاکره با تهران خبر داد.
به گزارش مهر، «هرو مورين» (herve morin) در گفت‌وگو با روزنامه «فرانکفورتر آلگماينه» اظهار داشت: ما خود را براي جنگ با ايران به سبب برنامه هسته‌اي آن آماده نمي‌کنيم.
هرو مورين بدون توجه به سطح بالاي همکاري‌هاي ايران با آژانس انرژي هسته‌اي و تأکيد مستمر کشورمان بر اين که دستيابي به سلاح اتمي بر خلاف دکترين دفاعي و اصول مذهبي آن است و آژانس هم عدم انحراف برنامه هسته‌اي تهران از راه صلح‌آميز را تأييد کرده است، گفت: گمان اين که ايران از سلاح اتمي برخوردار شود، پذيرفتني نيست و ما آماده اعمال قطعنامه‌هاي بيشتر به عنوان ابزاري براي اعمال فشار بيشتر بر تهران حتي در صورت لزوم خارج از شوراي امنيت سازمان ملل متحد هستيم.
مورين همچنين بر لزوم همکاري و مشارکت کشورهاي اروپايي در حل بحران دارفور تأکيد کرد و اظهار داشت: ما گفته ايم نسبت به رخ دادن قتل ها و جنايت ها در دارفور بي تفاوت نمي نشينيم؛ فرانسه و انگليس نيز براي اين منظور قطعنامه هايي را به نمايندگي از اروپا در شوراي امنيت سازمان ملل متحد داده‌اند که همه اعضاي غير دايمي اروپايي شوراي امنيت از آن حمايت مي‌کنند.
وي در ادامه با تأکيد بر مشارکت اعضاي اتحاديه اروپا در زمينه‌هاي دفاعي اظهار داشت: فرانسه مي‌خواهد به عنوان رئيس دوره‌اي اتحاديه اروپا در نيمه دوم سال 2008، اروپا را به همکاري‌هاي دفاعي مشترک بكشاند.
اين مقام فرانسوي درباره عمليات نيروهاي فرانسه در افغانستان گفت: ما شمار مربيان نظامي خود در افغانستان را براي آموزش نيروهاي افغاني افزايش مي دهيم. آرزوي ماست که از وخامت اوضاع در افغانستان جلوگيري و به افغان‌ها کمک کنيم سرنوشت کشورشان را خود به دست بگيرند.