خرید شال گل اتهامات پرز عليه ايران را رد كرد

عبدالله گل، اتهامات شيمون پرز عليه ايران، مبني بر حمايت اين كشور از مساله تروريسم را رد كرد.
به گزارش روزنامه‌ «دارالخليج»، چاپ امارات متحده عربي، رئيس جمهور تركيه در سخناني در آنكارا تصريح كرد: دستيابي به توان هسته‌ اي صلح آميز حق ايران است.
وي همچنين با اشاره به رژيم صهيونستي و زرادخانه‌هاي بزرگ آن، بر ضرورت ممنوعيت استفاده از سلاح‌هاي هسته‌‌اي در منطقه تأكيد كرد.
شيمون پرز، رئيس رژيم اسرائيل، در جريان كنفرانس خبري‌اش مدعي شد: ايران به دليل حمايت از سازمان هاي تروريستي امنيت و ثبات منطقه را تهديد مي‌كند.