خرید شال آمريكا و متحدانش آژانس را بازخواست مي‌كنند!

خبرگزاري «آسوشيتدپرس» گزارش داد: آمريكا، انگليس و فرانسه پرسش‌هاي سختي را درباره‌ برنامه هسته‌اي ايران مي‌پرسند كه بعيد است گزارش آژانس بين‌المللي انرژي اتمي كه قرار است امروز (پنجشنبه) منتشر شود بتواند به آن پاسخي بدهد و به اين ترتيب، زمينه را براي اعمال تحريم‌هاي جديد عليه ايران آماده كند.
 
به گزارش ايسنا، خبرگزاري «آسوشيتدپرس» گزارش داد: اين پرسش‌ها در اسناد محرمانه‌ جداگانه‌اي در اين سه كشور تهيه شده‌اند و در آستانه‌ انتشار گزارش محمد البرادعي، مديركل‌ آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در اختيار آسوشيتدپرس قرار گرفت.
 
اين گزارش به نقل از ديپلمات‌ها افزود: اين پرسش‌ها همچنين در ميان 35 كشور عضو شوراي حكام پخش شده و به علاوه در اختيار دفتر البرادعي قرار گرفته است.
 
حتي با وجودي كه ايران می خواهد به همه پرسش هایی كه در سال‌هاي گذشته پاسخ نداده بود، پاسخ بدهد، اين متحدين غربي، در صدد پرسيدن پرسش هایی بسيار جزيي‌تر و حساستر از آن چيزي هستند كه معمولا در گزارش های آژانس لحاظ مي‌شود.
 
اين ديپلمات‌ها ادعا كردند كه تهران دست كم سه درخواست آژانس را كه به گزارش مربوط مي‌شود نپذيرفته است.
 
واشنگتن، لندن و پاريس در ده صفحه مسائلي را مطرح مي‌كنند كه می پندارند ايران بايد براي اعتمادسازي نسبت به اين كه برنامه غني سازي اورانيوم اين كشور با هدف توليد برق هسته ای انجام مي‌گيرد، درباره آنها به آژانس توضيح بدهد.
 
برای مثال، فرانسه اطلاع از «گاه‌شمار كامل تماس‌هاي» ايران با شبكه بازار سياه هسته ای را كه سانتريفوژهاي ابتدايي و ديگر تجهيزات لازم براي غني سازي را در اختيار اين كشور قرار داده است، درخواست مي‌كند و از آژانس نتيجه گيري‌هايي را مي‌خواهد كه درباره توليد قطعات سانتريفوژها به وسيله ايران در تأسيسات نظامي توضيح بدهد.
 
فرانسه همچنين از آژانس مي‌خواهد همه پرسش‌هاي مطرح شده از سوي آژانس و پاسخ‌هاي ارايه شده از سوي ايران را ارايه دهد و اين شرطي است كه احتمالا از سوي آژانس به دليل محرمانه بودن مسائل پذيرفته نخواهد شد.
 
انگليس با اشاره به اختلافات ايران و آژانس در گذشته درباره دامنه، تاريخ و تحول كنوني تلاش‌هاي غني سازي تهران بارها اين پرسش را مطرح مي‌كند كه ايران چه چيزي به آژانس گفته است كه به اين نهاد اطمينان داده است اظهاريه‌هاي تهران در اين زمينه درست و كامل است؟
 
بنا بر اين گزارش، آمريكا «دسترسي كامل به افراد، تأسيسات،‌ تجهيزات و موادي» را خواستار است كه مي‌تواند نشان دهد فعاليت‌هاي ابتدايي غني سازي در ايران، بسيار توسعه يافته‌تر از چيزي بوده است كه اين كشور پذيرفت و با برنامه نظامي ايران مرتبط بوده است.
 
واشنگتن همچنين اطمينان درباره همكاري كامل ايران با همه درخواست‌هاي آژانس درباره اطلاعات و اسناد را خواستار است.