خرید شال انتقاد سليمي نمين از حفاظت رياست جمهوري

يك داور نهايي جشنواره مطبوعات و خبرگزاري ها با اشاره به رفتار ناشايست تيم حفاظت ‌در مراسم اختتاميه چهاردهمين جشنواره گفت: بايد مسئول حفاظت ‌در اين باره مورد توبيخ قرار گيرد.
  
عباس سليمي‌نمين در گفت‌وگو با فارس افزود: جشنواره مطبوعات با هدف تقويت جنبه‌هاي مثبت در روزنامه‌نگاري كشور و برطرف كردن كاستي در چهارده سال گذشته برگزار شد.
 
وي ادامه داد: قوت‌ها با گزينش آثار برتر به عنوان يك شاخص مطرح مي‌شود تا ديگر روزنامه‌نگاران با اين شاخص‌ها خودشان را تطبيق و ارتقا دهند.
 
رئيس مركز مطالعات و تدوين تاريخ معاصر افزود: درباره كاستي‌ها، ضعف‌ها توسط هيئت داوران مشخص و عمدتاً در قالب ارزيابي‌ها نظر داده مي‌شود.
 
‌به باور سليمي‌نمين، امسال در جشنواره چهاردهم زحمات زيادي كشيده شد كه هويت مستقل مطبوعات در عرصه فرهنگ تثبت شود.‌
 
رئيس مركز مطالعات و تدوين تاريخ معاصر تصريح كرد: امسال براي نخستين بار، رئيس‌جمهوري در جمع اهالي مطبوعات‌ حضور يافت و اين امر هم بيانگر اين بود كه شخص رئيس‌جمهور براي ارباب رسانه‌ها و اهل قلم اعتبار قایل است، اما حضور رئيس‌جمهور در جمع اهالي مطبوعات‌ يك حواشي را به همراه داشت و اين حواشي متن را تحت تأثير قرار داد، بدين گونه كه اهداف جشنواره را در مراسم اختتاميه تا حدودي مخدوش كرد.
 
سليمي‌نمين افزود: تشريفات رياست جمهوري، مانع ادامه اهداي جوايز نفرات دوم از سوي صفار هرندي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي شد‌. بدين ترتيب كه يكي از عناصر تشريفات وارد سن شده و به طور نامناسبي جلوي ادامه جلسه را آن هم به اين علت كه وزير ارشاد بايد به مراسم استقبال از رئيس‌جمهور برود، گرفت. اين كار با رويه آقاي احمدي‌نژاد سازگاري ندارد.
 
رئيس مركز مطالعات و تدوين تاريخ معاصر‌ افزود: اين كار؛ ‌يعني مخدوش كردن اهداف جشنواره، چرا كه براي برگزیدگان دارای اهميت است كه روي سن بروند و جوايز خود را بالاي سن دريافت كنند‌، اين روز براي روزنامه‌نگاران به ويژه روزنامه‌نگاران جوان روز تاريخي و به ياد ماندني در كار حرفه ‌ايشان است كه جوايز خود را از عناصر پيش كسوت روزنامه‌نگاري و يا يك مسئول سياسي برجسته دريافت كنند، اين كه اعلام كنند بقيه بيايند و بعد جوايز خود را دريافت كنند، برخورد نامناسبي است.
 
وي اضافه كرد: خيلي از افرادي كه بايد در اين مراسم مورد تجليل قرار مي‌گرفتند، مورد تجليل قرار نگرفتند؛ بنابراين، در هدف اول كار مخدوش شد.
 
سليمي‌نمين در ادامه گفت: در هدف دوم به دليل اين كه كارها به سرعت از طرف تشريفات پيش برود، جلوي اعلام ‌اين كه چه رشته‌هايي نفرات نخست و دوم نداشته است، گرفته شد و اصلاً اعلام رشته‌ها صورت نگرفت و رتبه‌هاي سوم هم اصلاً جوايز را دريافت نكردند. گمان مي‌كنم اين حضور رئيس‌جمهور كه قرار بود منجر به تقويت جشنواره مطبوعات شود با نوع برخورد تشريفات رياست جمهوري كاملاً نتيجه معكوس داد.
رئيس مركز مطالعات و تدوين تاريخ معاصر‌ اضافه كرد: از مسائل ديگر كه چندان خوشايند نبود، نوع برخورد با تيم هنرمندان اجراي موسيقي است كه به دليل كمبود وقت، با آنها برخورد مناسبي نشد.
 
سليمي‌نمين افزود: رئيس‌جمهور در يك اقدام ابتكاري از برخي مطبوعات به عنوان مطبوعات منتقد دولت تجليل كرد‌ اما نوع گزينش‌ها ‌براي اهل رسانه روشن نبود و‌ مقداري ابهام داشت به عنوان مثال نخستين گزينش از سوي ياران رسانه‌اي رئيس‌جمهور به عنوان منتقد دولت، روزنامه كيهان بود. جامعه مطبوعاتي روزنامه كيهان را به عنوان روزنامه منتقد دولت نمي‌شناسند، بلكه به عنوان روزنامه حامي دولت مي‌شناسند كه گاه انتقاداتي به عملكرد اطرافيان رئيس‌جمهور دارد، اما منتقد رئيس‌جمهور نيست.
 
رئيس مركز مطالعات و تدوين تاريخ معاصر اظهار داشت: وقتي نخستين انتخاب روزنامه كيهان است، اين تلقي مي‌شود كه شاخص انتقاد در ميان مشاوران مطبوعاتي رئيس‌جمهور چگونه است. اين شاخص‌ها به هيچ وجه در جامعه مطبوعاتي قابل قبول نيست.
 
به اعتقاد سليمي نمين، اگر رئيس‌جمهور بنا داشتند انتقاد را در جامعه مطبوعاتي تقويت كنند بايد دست کم گزينش‌ مقام اول و دوم به گونه‌اي ديگر بود.
 
رئيس مركز مطالعات و تدوين تاريخ معاصر ادامه داد: دومين روزنامه‌اي كه از سوي رئيس‌جمهور به عنوان رسانه منتقد دولت مورد تجليل قرار گرفت، روزنامه رسالت بود، آن هم به خاطر مقاله انبارلويي درباره وزارت نفت. رئيس‌جمهور گفت: از اطلاعات داده شده در اين مقاله بسيار استفاده كرديم. آيا اين به معني انتقاد از رياست جمهوري بود؟ ‌
 
به گفته سليمي نمين، هيچ‌كس روزنامه رسالت را به عنوان منتقد رئيس‌جمهور نمي‌شناسد، چگونه مشاوران رياست جمهوري، روزنامه رسالت را به عنوان دومين روزنامه منتقد دولت اعلام كردند؟ اين به نظر من در واقع ناقض آن اهداف رياست جمهوري است.
 
وي تصريح كرد: مسئله ديگري كه از نگاه رياست جمهوري پنهان بود، نوع برخورد نامناسب حفاظت رياست جمهوري بود. ‌
 
سليمي‌نمين افزود: سالني كه رئيس‌جمهور قرار بود در آنجا حضور يابد، در مكان غرفه‌ها بود و به طور متعارف وقتي رئيس‌جمهور مي‌خواهد در جايي حضور يابد، تيم حفاظت وي شب گذشته در محل مستقر و به تفتيش مي‌پردازد و صبح روز برنامه مسئولان با داشتن كارت و گذشتن از گيت بازرسي به راحتي به كار خود ادامه مي‌دهند.
 
رئيس مركز مطالعات و تدوين تاريخ معاصر بيان كرد: امسال تيم حفاظت رياست جمهوري به صورت ناشايست عمل كرد؛ يعني پس از اين كه ساعتي از كار نمايشگاه گذشته بود، وارد نمايشگاه شدند‌ و مديران مطبوعات و برخي از دست‌اندركاران ارشاد را از سالن بيرون كردند ‌و هنگامي كه اجازه ورود به آنها دادند، ازدحام بدي ايجاد شد.
 
به باور سليمي نمين، حتماً بايد مسئول حفاظت رئيس‌جمهوري مورد توبيخ قرار گيرد، چرا ساعت 10 آمده و تازه مي‌خواهد كار خود را آغاز كند؛ كاري كه بايد شب قبل انجام مي‌دادند. با اين كار حفاظت رياست جمهوري، زحمات وزارت ارشاد و زحمات رياست جمهوري كه وقت گذاشته و در‌ اختتاميه حضور يافت، تحت تأثير قرار گرفت.