خرید شال انتقاد شديد هاشمي‌شاهرودي از ستاد موادمخدر

رئيس قوه قضاييه با اشاره به اين كه بسياري از اختلافات و جرايم در جامعه راهكار قضايي ندارد، گفت: بايد به دنبال راهكارهايي براي كم شدن اصل اختلافات در جامعه بود.
به گزارش ايرنا، آيت‌الله سيد محمود هاشمي شاهرودي، روز چهارشنبه از طريق ويدئو كنفرانس در جمع اعضاي شوراي قضايي استان يزد، افزود: بايد بررسي شود چرا تا اين اندازه در جامعه اختلافات هست.
رئيس قوه قضائيه اظهار داشت: همه توقع دارند دستگاه قضايي اين اختلافات و نزاع‌ها را حل كند، اما بسياري از آنها راهكار قضايي ندارد.
 
آيت الله هاشمي شاهرودي گفت: براي جمعيت ‪هفتاد ‬ميليوني ايران، سالانه هفت تا هشت ميليون پرونده قضايي تشكيل مي‌شود، در حالي كه كشور هند با يك ميليارد جمعيت سالانه تنها چهار ميليون پرونده دارد.
رئيس قوه قضائيه افزود: بايد برنامه‌ها در راستاي كاهش اختلافات و جرايم در جامعه باشد.
آيت الله هاشمي شاهرودي تصريح كرد: بحث مواد مخدر را نيز نبايد تا اين اندازه قضايي كرد، بايد بخشي را بهداشتي و درماني نمود و در حفظ بيشتر مرزها كوشيد.
وي با اشاره به گزارش رئيس كل دادگستري استان يزد كه ‪ ۷۰‬ درصد جرايم اين استان را مربوط به مواد مخدر دانست، با نگران‌كننده خواندن اين وضعيت ياد آور شد: بايد در اين زمينه كار فرا استاني انجام داد.
رئيس قوه قضاييه، مواد مخدر را از آسيب‌هاي ملي و اجتماعي جامعه خواند و افزود: بخش چشمگيري از وقت دادگاه هاي انقلاب و قضات صرف اين معضل مي‌شود.
هاشمي شاهرودي گفت: متاسفانه ستاد مبارزه با مواد مخدر قانوني را که از مدتي پيش در مرحله تدوين و تصويب بود هنوز نهايي نکرده است.  
هاشمي شاهرودي درباره مشكلات قضايي استان يزد به ويژه در بخش مالي و نيرو گفت: مشكل مالي دستگاه فضايي يزد تا حد امكان رفع مي‌شود و در مورد كادر قضايي هر چند پذيرش جديد نداريم، اما به اين بخش نيز كمك مي‌شود.
رئيس قوه قضائيه، از طريق ويدئو كنفرانس همچنين به مشكلات ‪ ۲۱‬نفر از مراجعه‌كنندگان به دستگاه قضايي در استان يزد رسيدگي كرد.