خرید شال بررسي تحريم روسيه در كنگره آمريکا

اين سند که مؤلفان آن پنج نفر از نمايندگان جمهوري‌خواه و دمکرات هستند، روز چهارشنبه براي بررسي و رأي‌گيري در کميته امور خارجي مجلس نمايندگان به کنگره ارايه شده است.
 
به گزارش خبرگزاري «نووستي»، لايحه‌اي که بر پايه آن از جورج بوش خواسته شده است، تحريم‌هايي را عليه سازمان‌ها و شركت‌هاي روسي که به ايران و سوريه سلاح مي‌فروشند اعمال كند، به کنگره آمريکا ارايه شد.
 
بنا بر این گزارش، اين سند که مولفان آن پنج نفر از نمايندگان جمهوري‌خواه و دمکرات هستند، روز چهارشنبه براي بررسي و رأگيري در کميته امور خارجي مجلس نمايندگان به کنگره ارايه شده است.
 
مؤلفان اين لايحه با ابراز نگراني به خاطر فروش سلاح از سوي فدراسيون روسيه به ايران و سوريه خواستار آن هستند که جورج بوش، رئيس‌جمهور آمريكا، تحريم‌هايي را عليه صادرکنندگان سلاح در نظر بگيرد که (به اعتقاد مولفان اين لايحه) قوانين آمريکا درباره ممنوعيت صدور سلاح به ايران و سوريه را نقض مي‌کنند.
 
این خبرگزاری افزود: در آمريکا چندين صورتجلسه قانوني هست که به رئيس‌جمهور اين کشور اجازه مي‌دهد تحريم‌هاي يکجانبه‌ای را عليه شرکت‌ها و سازمان‌ها و همچنين سازمان‌هاي دولتي خارجي اعمال کند که ممنوعيت صدور سلاح‌هاي پيشرفته و فن‌آوري هاي نظامي از جمله فن‌آوري‌هاي سلاح کشتار جمعي و موشکي به ايران و سوريه (تصويب شده توسط آمريکا) را نقض مي کنند.