خرید شال دلال‌ها به نام فدراسیون فوتبال مذاکره می‌کنند

رئیس کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال گفت: با مشخص شدن سه گزینه اصلی برای هدایت تیم ملی و انجام مذاکرات مستقیم با گزینه های مورد نظر امیدواریم تا هفته آینده سرمربی تیم ملی انتخاب شود.

محسن صفایی فراهانی رئیس کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال با بیان این مطلب به مهرافزود : درجلسه اخیر کمیته انتقالی پس ازجمع بندی نظرات اعضای کمیته ، سه گزینه اصلی برای هدایت تیم ملی مشخص شدند و از امروز مذاکرات نهایی با مربیان مورد نظر بر اساس اولویت آغازخواهد شد و با مربی ای که با شرایط کمیته انتقالی همخوانی داشته باشد، قرارداد همکاری امضا می کنیم .

عضو کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال درخصوص اعلام اسامی برخی مربیان مطرح شده از سوی رسانه های گروهی گفت : در فهرست ابتدایی کمیته انتقالی بالغ بر 30 مربی درجه اول فوتبال دنیا نظیر تراپاتونی، ادووکات ، سانتینی ، گولیت و … قرار داشتند ولی در مراحل بعد به دلایل مختلف نظیر داشتن قرارداد برخی ازاین مربیان با تیم های اروپایی، مسائل مالی، شرایط همکاری و … از تعداد این مربیان کاسته شد و درنهایت سه گزینه اصلی که مطابق با خواسته های کمیته انتقالی بودند، نهایی شدند و امیدوارم ظرف هفته آینده این ماموریت سنگین کمیته انتقالی به انجام برسد .

صفایی فراهانی درباره اعلام نام سرمربی تیم ملی تصریح کرد : تا زمانی که قرارداد نهایی با مربی مورد نظرامضا نشده از اعلام هرگونه نامی دراین زمینه معذورم و از رسانه ها نیزمی خواهم از گمانه زنی و استناد به منابع غیرموثق در این زمینه خودداری کنند تا نرخ اینگونه مربیان با افزایش کاذب همراه نشود .

عضوکمیته انتقالی فدراسیون فوتبال با تاکید براینکه تمامی اعضای این کمیته درانتخاب سرمربی تیم ملی نقش دارند و هریک از اعضا وظیفه ای دراین زمینه برعهده دارند، اظهار داشت : انتخاب سرمربی تیم ملی یک کارگروهی و جمعی است و نهایت تلاش بنده و همکارانم این است بهترین و شایسته ترین فرد را که بتواند باعث رشد فوتبال ایران و بویژه صعود تیم ملی به جام جهانی شود را درتیم ملی به کاربگیریم .

وی در مورد اظهارات وینفرد شفر با هفته نامه کیکر پیرامون تماس مسئولان فدراسیون و پیشنهاد مربیگری تیم ملی فوتبال ایران گفت : هیچ گونه تماسی ازسوی کمیته انتقالی با این مربی آلمانی انجام نشده و وی در ردیف مربیان اصلی برای تیم ملی قرار ندارد و هرگونه ادعایی مبنی برمذاکره کمیته انتقالی با این مربی را قویا تکذیب می کنم .

صفایی فراهانی درپایان خاطرنشان کرد : این احتمال وجود دارد برخی از واسطه ها و دلال ها به نام فدراسیون فوتبال با مربیان خارجی تماس گرفته باشند و پیشنهادهایی را مطرح کرده باشند که این مسئله هیچ ارتباطی با کمیته انتقالی ندارد و مربیان خارجی باید پس ازمشخص شدن ماهیت افراد با آنها وارد مذاکره شوند.