خرید شال ديدار بان‌كي‌مون با مقام‌هاي لبناني

دبير كل سازمان ملل متحد كه به بيروت سفر كرده است پنجشنبه شب با رييس مجلس ، نخست وزير و رييس جريان سياسي “آينده” در مجلس لبنان ديدار و گفت و گو كرد.

به گزارش ايرنا از بيروت ، بان كي مون در ديدار با سنيوره درباره روند تشكيل دادگاه بين‌المللي براي مجازات عاملان ترور ” رفيق حريري ” نخست وزير پيشين لبنان ، نقض حريم هوايي اين‌كشور توسط اسراييل و اجراي قطعنامه ‪۱۷۰۱‬ شوراي امنيت بحث و گفت وگو كرد.

در اين ديدار نخست وزير لبنان دبيركل سازمان ملل را در جريان تحولات سياسي كشورش در مورد برگزاري انتخابات رياست جمهوري و ضرورت برگزاري آن در موعد قانوني قرار داد.

بان كي مون و حريري نيز درباره اوضاع سياسي لبنان و تماس‌هاي جاري بين طرف‌هاي سياسي براي برگزاري انتخابات در موعد آن ، اوضاع منطقه و روابط لبنان با سازمان ملل و كمك‌هاي اين سازمان به لبنان براي اجراي قطعنامه‌هاي بين‌المللي گفت وگو كردند.

دبيركل سازمان ملل متحد هنگام ورود به بيروت بر ضرورت برگزاري نشست دوم نمايندگان مجلس لبنان براي انتخاب رييس جمهوري با حضور گسترده آنان بر اساس راهكار قانون اساسي اين كشور تاكيد كرد.

بان كي مون امروز جمعه با كاردينال “نصرالله صفير” رهبر مذهبي مسيحيان ماروني لبنان نيز ديدار خواهد كرد.