خرید شال ديپلمات ايراني در چند قدمي محاكمه در آمريكا

يكي از نزديكان نصرت‌الله تاجيك در پيامي با اشاره به آخرين وضعيت اين ديپلمات ايراني اعلام كرد: وي همچنان در منزل زنداني است و با توجه به حملات متعدد به خانواده و منزل ايشان كه احتمالا توسط ضدانقلاب برنامه‌ريزي شده، امكان بيرون آمدن آنان موجود نيست، مگر براي حضور در بيمارستان به دليل سابقه قلبي ايشان.
 
پس از صدور حكم اوليه مبني بر مجرم بودن ايشان به تلاش براي گذر از تحريم‌هاي ايالات متحده براي قاچاق تسليحات و دوربين‌هاي ديد در شب با كاربرد نظامي به ايران و مقاومت حزب‌الله، با تأیيد وزير كشور انگلستان، پرونده ايشان وارد مرحله تجديدنظر شد. دادگاه عالي قرار بود 25 و 26 اكتبر برگزار شود كه دو ماه به تعويق افتاد كه البته بي‌دليل نبود.
 
يكي از مسلمانان چچني كه به دليل جمع آوري اعانه و كمك‌هاي مردمي، به جمع آوري كمك براي القاعده متهم شده، قرار است همزمان با نصرت‌الله تاجيك، ديپلمات و سفير سابق جمهوري اسلامي محاكمه شود.
در اين باره، عنوان كرده‌اند، چون وكيل هر دو نفر، يكي است (كه در زمينه جرايم مرتبط با تروريسم متخصص است البته) و در هر دو پرونده، وكيل به امري مشترك ايراد گرفته تا وارد دادرسي عالي شود؛ بنابراين، اين دو متهم در يك دادگاه محاكمه خواهند شد. در اين باره گفته مي‌شود اين كار، غير عادي و مشكوك است كه البته مورد اعتراض تاجيك و تيم وكالت ايشان قرار گرفت، اما تاكنون مستنداتي از سوي دادگاه ارايه نشده است.
 
سفارت ايالات متحده در لندن در تاريخ 8/9/2007 در يادداشت شماره 047 خود به وزارت خارجه انگلستان اعلام نموده است كه آقاي تاجيك براي محاكمه به اتهام مشاركت در فعاليت‌هاي تروريستي؛ بايد به آن كشور بازگردانده شود. نخست اين كه اين ادعا كه تغيير عنوان اتهام است، براي بار دوم در پرونده ايشان به صورت غير قانوني انجام شده و دادستان انگليسي، حساسيت يا مخالفتي نشان نداده است؛ دوم آن كه اين نخستين باري است كه يك مقام ارشد جمهوري اسلامي با سابقه ديپلماتيك، با اتهاماتي سياسي و غير واقعي كه در نامه شماره يك به تفصيل آمده است، با نام تروريسم به ايالات متحده بازگردانده مي‌شود؛ اين امر در يك دادگاه مشترك با فردي كه به همكاري با القاعده متهم است، انجام مي‌شود.