خرید شال ساركوزي خواستار پايان فوري اعتصاب‌ها شد

رييس جمهور فرانسه خواستار پايان فوري اعتصاب‌هايي شده است که از سه شنبه شب در بخش حمل و نقل عمومي در اعتراض به اصلاحات پيشنهادي او در نظام بازنشستگي آغاز شد و اختلال گسترده‌اي در رفت و آمدها به بار آورد.

به گزارش ايسنا، ديويد مارتينون ـ سخنگوي نيكولا ساركوزي ـ گفت: اکنون که شرايط مناسب براي گفت‌وگو با اتحاديه‌ها بر سر مجموعه اصلاحات ايجاد شده، اعتصاب‌ها بايد به نفع مسافران متوقف شود.

اعتصاب‌ها در اعتراض به اصلاحاتي که بر بازنشستگي 500 هزار کارمند بخش دولتي اثر مي‌گذارد باعث فلج شدن خطوط مترو، آهن و اتوبوسراني در روز چهارشنبه شد.

اتحاديه‌ها اکنون به تمديد اعتصاب براي 24 ساعت ديگر راي داده‌اند و انتظار مي‌رود اختلالات بيشتري در امروز (پنجشنبه) روي دهد.

سخنگوي سارکوزي تصريح كرد: رييس جمهوري همواره بر اين نظر بوده است که همه طرف‌ها از مذاکره سود بيشتري خواهند برد تا مناقشه.

به گزارش خبرگزاري رويترز، فرانسوا فيون ـ نخست وزير فرانسه ـ گفته است که دولت درحال تنظيم پيش نويس معامله‌اي با اتحاديه‌هاست تا اعتصاب را که باعث آزار ميليون‌ها نفر شده متوقف کنند.

خاوير بتراند ـ وزير کار فرانسه ـ ديدارهايي با اتحاديه‌ها داشت که پس از آن رهبران اتحاديه‌ها تلويحا از آمادگي خود براي دست زدن به يک معامله با دولت خبر دادند.

روز چهارشنبه در پاريس بيش از 50 هزار نفر به خيابان‌ها ريختند تا عليه اصلاحات سارکوزي تظاهرات کنند. در شهرهاي ديگر فرانسه نيز تظاهرات برگزار شد.

به خاطر اين اعتصاب تنها کمتر از يک چهارم قطارهاي فرانسه در حال کار هستند. همچنين از مجموع 700 قطار سريع السير فرانسه تنها 90 قطار مشغول کار هستند.

همچنين متروي پاريس با 20 درصد ظرفيت و سيستم اتوبوس اين شهر با 15 درصد ظرفيت خود کار مي‌کند. اما اين اعتصاب بر حرکت نخستين سرويس‌هاي قطار از پايانه جديد سن پانکراس لندن به پاريس تاثير نگذاشته است.