خرید شال شايعه بمب‌گذاري در ساختمان شماره 3 وزارت خارجه

شايعه بمب‌گذاري در ساختمان شماره سه وزارت خارجه كشورمان منجر به تخليه ساختمان و خروج كاركنان آن شد. به گزارش خبرنگار «»، اين شايعه كه عصر روز گذشته (سه‌شنبه) مطرح شد، منجر به تخليه ساختمان شماره سه وزارت خارجه كشورمان شد. در اين ساختمان فعاليت‌هاي مربوط به امور كنسولي انجام مي‌شود. با توجه ساعت شايعه که در پايان ساعات اداري بوده، تخليه ساختمان عملا سبب تعطيلي اين اداره شد.در همين حال، پس از آتش سوزی روز گذشته در پارچين، شايعات گسترده ای درباره کشته شدن تعدادی شد، اما منابع نزدیک به وزارت دفاع با رد این مطلب اظهار می کنند، حادثه انفجار نبوده و تنها يک آتش‌سوزي عادي بوده که منجر به آسيب‌ديدگي 11 نفر شده و اين عده تحت درمان قرار گرفته اند.