خرید شال كشف قرآن خطي 3 گرمي در هند

قرآن دست‌نوشته 3 گرمي که تاريخ آن به 150 سال پيش باز مي‌گردد، در هند پيدا شده است.
به گزارش مهر به نقل از محيط، قرآني به وزن 3 گرم، به طول 2 سانتي متر و عرض 1 سانت و نيم در يکي از مناطق هند يافت شده است.
اين قرآن دست‌نوشته به خط عثماني بوده و حروف آن جز با عدسي ديده نمي‌شوند.
تاريخ اين قرآن خطي به 150 سال پيش باز مي‌گردد.