خرید شال نشست توجيهي هاينونن با شوراي حكام

معاون امور پادمان‌هاي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي عصر امروز جمعه نشستي توجيهي درباره گزارش جديد “محمد البرادعي” در خصوص فعاليت‌هاي صلح‌آميزهسته‌اي ايران با اعضاي شوراي حكام آژانس خواهد داشت.

به گزارش ايرنا، هاينونن در اين نشست توجيهي كه ساعت ‪ ۱۵‬به وقت محلي برگزار مي‌شود، به سووالات احتمالي اعضاي شوراي حكام آژانس درباره گزارش جديد البرادعي پاسخ خواهد داد.

“محمد سعيدي” معاون امور بين‌الملل سازمان انرژي اتمي ايران و ” علي اصغر سلطانيه” سفير و نماينده دايم ايران در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي نيز در اين نشست حضور دارند.

“محمد البرادعي” مدير كل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در گزارش روز پنجشنبه خود اعلام كرد كه پاسخ‌هاي ارايه شده ايران در خصوص برنامه‌هاي گذشته اعلام شده سانتريفيوژهاي ‪ P1‬و ‪ P2‬با يافته‌هاي آژانس انطباق دارد.

بر اساس اين گزارش، پرونده سانتريفيوژهاي ‪ P1‬و ‪ P2‬به عنوان دومين محور از مسايل باقيمانده در موضوع هسته‌اي ايران بسته شد.

پيش از اين نيز، آژانس اعلام كرده بود كه پرونده پلوتونيوم و آلودگي انبارهاي كرج بسته شده است.

با بسته‌شدن پرونده سانتريفيوژهاي ‪ P1‬و‪ ، P2‬ظرف چند هفته آينده ايران و آژانس در مورد ساير موارد مذاكره خواهند كرد.