خرید شال واگذاری اولين شرکت نفتی، هفته آینده

غلامرضا حیدری کرد زنگنه، رئیس سازمان خصوصی‌سازی کشور گفت: شرکت پتروشیمی فن‌آوران به عنوان نخستین شرکت نفتی مشمول اصل 44 قانون اساسی هفته آینده به بخش خصوصی واگذار می‌شود.
 
به گزارش واحد مركزي خبر، کرد زنگنه افزود: شرکت پتروشیمی فن آوران، یکشنبه یا سه‌شنبه هفته آینده از راه عرضه در بورس اوراق بهادار واگذار می‌شود.
 
وی درباره چگونگی واگذاری گفت: در مرحله نخست، 10 درصد از سهام این شرکت برای کشف قیمت پایه واگذاری، عرضه اولیه خواهد شد.
 
کرد زنگنه افزود: بقیه سهام شرکت پتروشیمی فن آوران نیز به تدریج در هفته‌ها و ماه‌های آینده عرضه می‌شود.
 
وی درباره تأخیر واگذاری شرکت پتروشیمی فن آوران گفت: درباره درصد عرضه اولیه شرکت فن‌آوران، میان شرکت‌های خصوصی سهام دار و شرکت پتروشیمی با بورس مشکلی پديد آمده بود که با برگزاری نشست‌های گوناگون این مشکل حل شد.
 
کرد زنگنه افزود: از 10 درصد سهام کشف قیمت، حدود 5 درصد متعلق به سازمان خصوصی‌سازی و 4 و 9 دهم درصد نیز متعلق به بخش خصوصی است.
 
رئیس سازمان خصوصی‌سازی کشور گفت: شنبه 26 آبان آخرین جلسه مشترک بورس و سهام‌داران این شرکت برگزار می‌شود و سپس، یکشنبه یا سه شنبه هفته آینده سهام شرکت فن‌آوران در بورس عرضه شود.
 
صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی صنعت نفت سهامداران بخش خصوصی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران سهامدار دولتی شرکت پتروشیمی فن‌آوران به شمار می‌روند.