خرید شال کاهش بودجه 87 دستگاه‌هاي فرهنگي خارج از دولت؟!

در بودجه سال آينده برخلاف رويه گذشته كه دستگاه‌ها براي دريافت بودجه مسلزم به عقد قرار تفاهم نامه بر اساس برنامه پیشنهادی خود با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي بودند تا هم نظارتي بر چگونگي هزينه‌كرد و هم بر پيشرفت عملكردها با توجه به بودجه دريافتي شان انجام شود، دستگاه‌ها تفاهم‌نامه‌اي رد و بدل نخواهند كرد و معلوم نيست اين دستگاه‌ها چگونه و بر اساس کدام برنامه بودجه خود را اخذ خواهند کرد.به گزارش خبرنگار «»، سعيد ابوطالب، عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي، امروز صبح با حضور در برنامه «مردم ايران سلام» شبكه دوم سيما، به نقد برنامه‌هاي فرهنگي دولت و كاهش بودجه سال 78 اين بخش پرداخت.دولت نهم براي كوچك‌سازي بودجه، همه دستگاه‌ها را به چهار گروه كلي تقسيم كرده است و بودجه را به آنها اختصاص مي‌دهد.بنابر بودجه سال آينده، چهار گروه شامل سازمان‌هاي ستادي، سازمان‌هاي مستقل، معاونت‌هاي رياست‌جمهوري و دستگاه‌هاي استاني دريافت‌كننده بودجه خواهند بود تا آن را به زيرمجموعه‌اي خود كه برای آنها تعريف شده، تخصيص دهند.بنابراين، وزارتخانه‌ها، نيروي انتظامي، وزارت دفاع، ستادهای مشترك ارتش و سپاه و فرماندهي كل نيروهاي مسلح و… در گروه اول، سازمان‌هایي ازجمله تربيت بدني، ملي جوانان، محيط زيست، اوقاف و ميراث فرهنگي در گروه دوم و معاونت‌هاي رياست‌جمهوري كه سازمان نيستند جزو گروه سوم و دستگاه‌هاي استاني در گروه چهارم قرار مي‌گيرند.بر اساس اين بودجه، سازمان‌هایی مانند حج و اوقاف، مجمع تقريب، نهاد كتابخانه‌هاي عمومي، مركز جهاني علوم انساني، دانشگاه مذاهب، حوزه هنري، شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي و مجمع جهاني اهل بيت(ع) بودجه‌هاي خود را در حالی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي دريافت خواهند کرد که هر کدام از آنها دارای قانون خاص هستند.در بودجه سال آينده، بودجه برخي دستگاه‌هاي فرهنگي حتي نسبت به بودجه سال 85 هم کاهش داشته است. به نحوي که بودجه سازمان تبليغات اسلامي در حالي به عدد 87 / 13 ميليارد تومان مي رسد که بودجه آن در سال جاري (86) 300 / 17 تومان و در سال 85، 24 / 15 ميليارد تومان بوده است. يا به حوزه هنري در سال آينده 84 / 7 ميليارد تومان اختصاص يافته در حالي که بودجه آن در سال جاري (86) 31 / 9 ميليارد تومان مي باشد يا بودجه دفتر تبليغات حوزه علميه قم که در سال جاري (86) 52 / 24 ميليلرد تومان بوده 89 / 22 ميليارد تومان اختصاص يافته است. به شوراي فرهنگي ـ اجتماعي زنان  435 ميليون تومان اختصاص يافته در حالي که بودجه آن در سال جاري (86) 473 ميليون تومان است.بنابر اين نوع بودجه‌ريزي، بودجه دستگاه‌ها بنا بر عمراني و جاري به آنها داده مي‌شود و برنامه‌اي براي تخصيص آنها به سازمان‌ها وجود ندارد تا بر آن اساس قابل تغيير توسط دستگاه‌هايي چون ديوان محاسبات باشد.