خرید شال کشف ذخاير گازي جديد در درياي خزر

شرکت نفتي بريتيش پتروليوم (بي پي ) انگليس از کشف لايه هاي غني ذخاير گاز طبيعي در عمق 7هزار و 300 متري بستر درياي خزر خبر داد.

به گزارش واحد مرکزي خبر از باکو، به نقل از خبرگزاري “آناليتاکا”، اين منبع گازي جديد در حوزه گازي “شاهدنيز” جمهوري آذربايجان کشف شده است.

“بيل شريدر” رييس بي پي در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد: ميزان ذخيره اين منبع گازي عظيم بطور دقيق قابل اندازه گيري و اعلام نيست ، اما استخراج گاز طبيعي از عمق زياد که با فشار بيش از حد همراه است ، مستلزم کاربرد فناوري پيشرفته خواهد بود.

خبرگزاري “نووستي” روسيه هم به نقل از واحد مطبوعات شرکت بي پي گزارش داد: در حفاري چهارمين چاه گاز در سکوي حفاري “اس. دي. اکس- 04 ” اين منبع جديد کشف شد.