خرید شال گزارش مثبت البرادعی، بهانه عجیب آژانس به رغم رفع ابهام P1 و P2!

آژانس بين المللي انرژي اتمي گزارش تازه‌اي از فعاليت هسته‌اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد تسليم کرد که اين شورا قرار است بر اساس آن و همچنين نظر مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا درباره گام بعدي در قبال ايران تصميم بگيرد. به گزارش خبرنگار «»، با وجود برطرف شدن ابهام آژانس درباره سانتريفوژهاي P1 و P2 ، آژانس اين موضوع را مختومه نکرده و باز هم جاي بهانه و بازجويي‌هاي ديگر را باز گذاشته است.بنابر اين گزارش، ايران پيشرفت قابل توجهي در روشن ساختن طبيعت و گستره برنامه اتمي خود براي آژانس کرده اما همچنان بايد در دادن اطلاعات بيشتر در اين زمينه به آژانس فعال باشد.
 
در گزارش آمده که ايران طبق برنامه و در چارچوب زماني که از پيش تعيين شده بود به بازرسان آژانس امکانات کافي براي دسترسي به افراد دست اندرکار برنامه اتمي را داده و به پرسش‌ها و ابهاماتي که در مورد اين برنامه براي آژانس وجود داشت پاسخ گفته اما همچنان پرسشهاي ديگري بدون پاسخ مانده است.در گزارش در عين حال اشاره شده که همکاري ايران با آژانس بيشتر منفعلانه بوده تا فعالانه.
 
به گزارش بي بي سي آژانس در گزارش خود تصريح کرده که ابهاماتش در مورد دستگاه‌هاي سانتريفوژ اورانيوم از نوع P1 و P2 برطرف شده اما هنوز نمي‌تواند با صراحت مشخص کند که آيا ايران به صورت مخفيانه به دنبال غني سازي اورانيوم به منظور استفاده در سلاح هسته‌اي هست يا نه، چراکه ايران تنها اجازه دسترسي به تأسيسات اعلام شده هسته‌اي خود را به بازرسان آژانس داده است.
 
 پيش از آنکه گزارش آژانس تسليم شوراي امنيت شود، رئيس جمهور و ديگر مقامات ايران گفته بودند که اين گزارش مثبت و به نفع ايران تنظيم شده و مسئولان آژانس نيز طي هفته‌هاي گذشته که اين گزارش در حال تهيه بود از همکاري ايران سخن مي‌گفتند.
اما آمريکا تأکيد کرده که گزارش آژانس تنها در صورتي مي‌تواند از صدور قطعنامه تازه‌اي براي تشديد تحريم ايران در شوراي امنيت جلوگيري کند که ايران تا هنگام تسليم اين گزارش به شوراي امنيت، به غني سازي اورانيوم و کليه فعاليتهاي مرتبط با آن پايان دهد.
 
در آستانه تسليم گزارش آژانس به شوراي امنيت، وزيرخارجه چين به تهران سفر و در بازگشت اعلام کرد به اظهارات مقامات ايراني مبني بر اينکه اين کشور به دنبال دستيابي به سلاح اتمي نيست اعتماد دارد.
روسيه و چين به عنوان دو عضو دائم شوراي امنيت سازمان ملل متحد مخالفت خود را با تصويب قطعنامه تازه‌اي براي تشديد تحريم ايران ابراز کرده‌اند و اين موضعگيري باعث شده است آمريکا، بريتانيا و فرانسه به عنوان سه عضو دائم ديگر اين شورا به دنبال اعمال تحريم بيشتر بر ايران خارج از چارچوب شوراي امنيت و از طريق اتحاديه اروپا باشند.
اما تحريم ايران خارج از چارچوب شوراي امنيت در ميان دولتهاي مهم اروپايي نيز مخالفاني دارد. نکات منفي گزارش با وجود آن که اين گزارش، گزارشي مثبت تلقي مي‌شود، نکات منفي چندي نيز در آن به چشم مي‌خورد که مي‌تواند زمينه ساز برخي بهانه جويي‌ها شود. از جمله اين که ايران نامها و اسامي اماکن و فعاليت‌هاي کارگاه‌هايي را که در توليد داخلي ترکيبات سانتريفيوژ درگير بودند را ارائه داده که بسياري از آنها متعلق به سازمان‌هاي صنعتي نظامي است. درباره P1 و P2 هم  آژانس گفته مي‌تواند به اين نتيجه برسد که گزارش‌هاي ارائه شده از سوي ايران درباره برنامه گذشته P1 و P2 با يافته‌هاي اين سازمان همخواني دارند؛ هر چند آژانس همچنان به تحقيقات خود درباره تأييد و راستي آزمايي کامل اظهارات ايران ادامه خواهد داد. آژانس قصد دارد در هفته‌هاي آينده فعاليت خود را روي مسأله آلودگي، تحقيقات مرتبط و فعاليت‌هاي ديگر که مي‌توانند کاربرد نظامي داشته باشند، متمرکز کند. با اين وصف برخلاف تصور، آژانس موضوع مهم P1 و P2 را خاتمه يافته تلقي نکرده است. اين درحالي است که در گزارش قبلي صراحتا خاتمه يافتن موضوع پلوتونيوم را اعلام کرده بود. آژانس همچنين با اعلام اين که ايران بايد پاسخ‌هايي را براي سؤالات و درخواست دسترسي‌ها درباره پلونيوم 210، معدن گچين و منشا آلودگي در چند هفته آينده فراهم آورد، مجددا از ايران مي‌خواهد تا تمامي اقدامات لازم براي برقراري اطمينان با شوراي امنيت را که شامل تعليق تمامي فعاليت‌هاي مرتبط با غني سازي است را انجام دهد. واکنش دبير شوراي امنيت ملي بلافاصله پس از اعلام گزارش آژانس، سعيد جليلي براي اولين بار در پست جديد در کنفرانس مطبوعاتي شرکت کرد، هرچند در برابر اکثر سوالات به دادن پاسخهاي کلي و ديپلماتيک بسنده کرد.وي در پاسخ به اين سوال كه به هرحال اگر قطعنامه‌اي عليه ايران صادر شود اقدام عملي ايران چه خواهد بود؟ گفت: «البته من اين فرض را بعيد مي‌دانم چراكه آن‌ها بايد پاسخگوي جامعه جهاني باشند چراكه براي جامعه‌ جهاني اين پرسش وجود دارد كه براساس چه مبنايي آن‌ها قطعنامه‌ سومي را مي‌خواهند صادر كنند.»
وي گفت: «اگر اين قضيه ناديده گرفته شود كه با توجه به فضاي موجود جهاني احتمال ندارد، براساس مداليته‌اي كه انجام شده است اين امر بر روي همكاري و حل مسائل تأثير خواهد داشت.»
 
وي در پاسخ به سوال ‌كه در گزارشي كه البرادعي در مورد P1 و P2 داده آن قطعيتي كه در مورد مسأله‌ اول يعني پلوتونيوم در گزارش قبلي البرادعي وجود داشت، در مورد P1 و P2 وجود ندارد و اين احتمال وجود دارد كه اين عدم قطعيت زمينه‌سازي برخي سوءاستفاده‌ها شود، گفت: «همانطور كه گفتم در گزارش آقاي البرادعي آمده است كه ايران با آژانس همكاري كاملي و فعالي داشته است و هم‌چنين گفته شده كه يافته‌هاي آژانس با پاسخ‌هاي ايران تطابق دارد و هم‌چنين گفته شده است كه موضوع بعدي قرار است كه در دستور كار قرار بگيرد و اين به اين معناست كه موضوع P1 و P2 براي آژانس خاتمه يافته است كه مي‌خواهد موضوع بعدي را دردست بررسي قراردهد.»
 
وي همچنين در پاسخ سوال ديگري مبني بر اين‌كه ايران اعلام كرده كه براساس پروتكل الحاقي با آژانس همكاري نمي‌كند ولي دسترسي آژانس به افراد و بازرسي‌هاي صورت‌گرفته در چارچوب پروتكل الحاقي است، گفت: «ببينيد همانطور كه گفتم همكاري ما با آژانس براي حل مسائل بر اساس مداليته‌اي بوده كه بين ايران و آژانس صورت گرفته است و ما از همان ابتدا نيز گفتيم كه براي حل مسائل بايد يك چارچوبي مشخص شود كه اقدامات صورت بگيرد.»
جليلي همچنين درپاسخ به سوال ديگري در مورد پرونده‌ موسويان،گفت: «موضوع پرونده موسويان يك موضوع حقوقي و داخلي است و اتهاماتي است كه بايد در دادگاه بررسي شود و ربطي به اينجا ندارد.»