خرید شال آنها که در پايانه به قطار هسته‌اي پيوسته‌اند، نقش واقعي خود را بشناسند

امام جمعه شميرانات گفت: فن‌آوري صلح‌آميز هسته‌اي حدود 19 سال در امنيت برخاسته از اقتدار و اختيار، پيشرفت علمي و سير تکاملي داشت؛ اما جاسوسي منافقان و ليبرال‌منشي و خودباختگي سکولارهاي با نام و نشان، فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي و پروژه غني‌سازي را در کام تعليق و تعطيل فرو برد، اعتمادسازي‌هاي پيوسته و بي‌وقفه بي‌هيچ نتيجه‌اي پايان يافت، با تدبير رهبري فعاليت‌هاي هسته‌اي با سرعت، دقت و قاطعيت تمام تجديد شد و به دستيابي جمهوري اسلامي به فن‌آوري توليد و کاربرد سوخت هسته‌اي انجاميد. به نوشته سايت «فراز»، حجت‌الاسلام دعاگو در خطبه‌هاي نماز جمعه به تبيين نقش و سهم رهبري و سياستمداران فرهيخته و انقلابي در پيشبرد فن‌آوري صلح‌آميز هسته‌اي پرداخته، گفت: از آغاز با تدبير شايسته و تلاش پيوسته و بي‌وقفه مقام معظم رهبري و آيت‌الله هاشمي رفسنجاني، قطار هسته‌اي ريل گذاري، برنامه‌ريزي، راه‌اندازي، سازماندهي و راهنمايي شد. با عنايت و هدايت رهبري نظام و به اقتضاي مناصب قانوني برخي از شخصيت‌هاي سياسي و اجرايي در پايانه‌هاي ابتدايي و مياني به قطار هسته‌اي پيوستند و در تأمين انرژي و آماده سازي سايت‌ها و سامانه‌هاي پاياني به ايفاي نقش پرداختند. عضو جامعه روحانيت مبارز، ناسپاسي از پيشينيان و قدرت‌نمايي سياسي بر نتيجه تلاش ديگران را فرصت طلبي جفامدار و ارزش سوزي ناهنجار تحليل نموده افزود: کساني که در پايانه‌ها با قطار هسته‌اي آشنا و برخوردار از نظر و مبنا شده‌اند، بايد سهم و نقش حقيقي خود را در قطار فن‌آوري صلح‌آميز هسته‌اي بشناسند، در کسوت بانيان و هاديان و حاميان نخستين و مديريت راهبردي امروزين به ايراد سخن و اعلام موضع نپردازند؛ سرافرازي و افتخارآفريني را بر هوشمندي و خردورزي بنا کنند و با نفي نقش و سهم پيشينيان در انديشه اثبات اقتدار و جستجوي اعتبار نباشند. دعاگو اعتبار و اقتدار فرهنگي و سياسي جمهوري اسلامي را استثنايي و پيروزي‌هاي هسته‌اي را موهبتي خدايي توصيف نموده، گفت: پيشبرد فن‌آوري هسته‌اي با هوشمندي و خردمندي، ايستادگي شايسته در برابر تهديدها و توطئه‌هاي خارجي، اعتماد سازي در جهان اسلام و جامعه جهاني با استفاده مناسب از تريبون‌هاي ملي و بين‌المللي تعامل مطلوب سياسي با جهان اسلام، جنبش عدم تعهد و جامعه جهاني، تحکيم وحدت و امنيت ملي و تقويت قدرت دفاع و بازدارندگي عوامل راهبردي در آفرينش پيروزي‌هاي هسته‌اي هستند و به تناسب پيوندها و گسستها در تقويت و تضعيف اعتبار و اقتدار ملي ايفاء نقش مي‌کند. وي واقع‌بيني و رعايت انصاف در تحليل‌ها و مواضع سياسي را نماد فرهيختگي و هنجارگرايي فرهنگي ناميده، اضافه کرد: امروز جمهوري اسلامي بخش عمده‌اي از دوران پايدارسازي و تثبيت فن‌آوري هسته‌اي را سپري کرده است. تهديدها، تحريم‌ها و توطئه‌ها را به عنوان واقعيتهاي غير قابل انکار در پايانه نهائي مي‌شناسد و تا ارجاع پرونده هسته‌ايش از شوراي امنيت به آژانس و احقاق حقوق واقعيش از پايداري نمي‌ايستد. امام جمعه شميرانات، گزارش البرادعي را بهترين دليل بر ضرورت بازگشت پرونده هسته‌اي جمهوري اسلامي از شوراي امنيت به آژانس تحليل نموده اظهار داشت: پيام‌هاي برآمده از گزارش البرادعي مبني بر همکاري کامل ايران با آژانس انرژي هسته‌اي، اثبات حقانيت و صداقت ايران در مراحل راستي‌آزمايي، صلح آميز بودن فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران اسلامي، منحرف نشدن جمهوري اسلامي به سمت و سوي توليد سلاح‌‌هاي اتمي و قابل حل بودن مسائل باقيمانده در گفت‌وگوهاي فني بين ايران و آژانس، حقانيت جمهوري اسلامي در پيشبرد فن‌آوري صلح آميز هسته‌اي و سوءنيت کشورهاي غربي را در توطئه‌سازي اثبات مي‌کند. ناطق جمعه شهرستان شميرانات تهديدها، تحريم ها، جنگهاي رواني، فشارهاي سياسي و احتمال حمله نظامي را حقايق آشکار و غير قابل انکار و منکران مشکلات کنوني کشور را سياست‌بازان قدرت‌مدار و فريبکاران بي‌اعتبار توصيف نموده اظهار داشت: تهديدها، تحريم‌ها و فشارها واقعيت‌هاي عيني و حمله نظامي يک احتمال سياسي است. ايران و آمريکا براي شرايط اضطراري رويارويي و پذيرش گفت‌وگوهاي سياسي آماده شده‌اند، کساني که آمادگي‌ها و آرايش‌هاي هجوم و دفاع را جدي مي‌گيرند در تحليل‌ها حمله نظامي را محتمل قوي مي‌دانند و کساني که در عرصه تحليلگري به موانع و مشکلات سياسي اقتصادي، شرايط جامعه جهاني و توان دفاع و بازدارندگي جمهوري اسلامي مي‌انديشند رويارويي نظامي را منتفي مي‌دانند. وي درگيري نظامي بين ايران و آمريکا را يک رويداد احتمالي و پيامد جنون سياسي توصيف نموده گفت: به‌رغم وجود شواهد و دلايل آشکار بر حل و فصل مسائل هسته‌اي جمهوري اسلامي در گفت‌وگوهاي صلح‌جويانه کارشناسي و حرفه‌اي با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، جمهوري اسلامي براي رويارويي با توطئه‌ها و شرارت‌هاي احتمالي در آمادگي کامل به سر مي‌برد.
دعاگو در پايان تأکيد کرد: ملت شريف و انقلابي ايران با اعتماد به توانمندي و اطمينان به کارآيي و سرنوشت‌ساز بودن قدرت دفاع و سازندگيش کانونهاي توطئه را در خاستگاه‌ها و پايگاه‌هايشان هدف مي‌گيرد و براي دفاع از اسلام و ايران و منافع و مصالح جهان اسلام از هيچ قدرتي نمي‌هراسد.