خرید شال اخراج دانشجوي آمريكايي يهودي از دانشگاه دبي

يكي از بينندگان «» از دبي نوشت: در چند روز گذشته در درگيري لفظي بين دو دانشجوي يهودي و مسلمان دانشگاه دبي، دانشجوي يهودي به پيامبر اسلام(ص) توهين كرد و همچنين همه عرب‌ها را تروريست خواند.

به اين ترتيب، دانشجويان مسلمان دانشگاه با شنيدن اين اتهام، قصد ضرب و شتم او را كردند كه با پادرمياني پليس امارات، درگيري پايان مي‌يابد.

اما پس از گذشت نيم ساعت، دانشجويان پليس را فرا خوانده، با شهادت چند نفر از اماراتي‌ها مبني بر اهانت به پيامبر(ص)، دانشجوي يهودي دستگير مي‌شود.

آخرين خبرها حاكي از آن است كه شنيده شده مسئولان دانشگاه قصد اخراج اين دانشجو را دارند و احتمالا اين آمريكايي يهودي از امارات ديپورت شود.