خرید شال جريمه‌ فيروز كريمي و استقلال تهران

حكم كميته‌ انضباطي فدراسيون فوتبال درباره‌ وضعيت قرارداد فيروز كريمي با باشگاه استقلال اهواز اعلام شد.
بنا براين حكم، فيروز كريمي همانند گذشته، سرمربي استقلال اهواز خواهد بود و بايد به فعاليت خود در اين تيم ادامه دهد. همچنين درخواست كريمي براي فسخ قرارداد رد شد.
عبدالرحمان شاه‌حسيني در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار كرد: بر پايه بررسي‌هاي انجام شده، قرارداد فيروز كريمي با استقلال اهواز همچون گذشته پابرجاست و بنا بر حكم كميته‌ انضباطي، شرايط فسخ را ندارد.
وي درباره‌ شكايت باشگاه استقلال اهواز از استقلال تهران و فيروز كريمي به دليل انجام مذاكره در زماني كه كريمي با باشگاه اهوازي قرارداد داشته، گفت: فيروز كريمي و استقلال تهران به دليل انجام مذاكرات در زماني كه كريمي تحت قرارداد باشگاه استقلال اهواز بوده، هر كدام به پرداخت يك ميليون تومان محكوم شدند.
شاه حسيني درباره‌ درخواست دريافت همه حق و حقوق كريمي از استقلال اهواز گفت: اين مسأله نيز رد و بر ما ثابت شده كريمي تا زماني كه در باشگاه استقلال اهواز به فعاليتش ادامه داده حق و حقوقش را دريافت كرده است.