خرید شال عربستان 24 جنگنده سفارش مي‌دهد

گزارش يك نشريه اقتصادي، حاكي است عربستان سعودي، احتمالاً 24 جنگنده اروپايي از نوع «تايفون» مي‌خرد.
به گزارش فارس، به نقل از خبرگزاري رويترز از دبي، نشريه «ميدل‌ايست اكونوميك دايجست» در گزارش اخير خود نوشت: عربستان و انگليس در ماه سپتامبر، از قرارداد چهار ميليارد و 430 ميليون پوندي براي خريد 72 جنگنده خبر داده بودند.
اين نشريه به نقل از يكي از مشاوران دولت عربستان سعودي كه نام وي را فاش نكرد، گزارش داد: «عربستان قصد دارد تعدادي از هواپيماهاي خود را بازنشسته كند و اكنون به فكر سفارس 24 هواپيماي جنگنده ديگر اروپايي است.» وي مدعي شد: «با توجه به اوضاع منطقه،‌به ويژه ايران، به جنگنده‌هاي جديد نياز است.»
خريد جنگنده‌هاي «رافائل» فرانسه و يا نسل جديد بمب‌افكن‌هاي «اف‌15»، از ديگر گزينه‌هاي عربستان است، اما به گفته اين مشاور، رياض جنگنده‌هاي كلاس اروپا را ترجيح مي‌دهد.
عربستان سعودي و انگليس از دهه 1960 توافقات تسليحاتي امضا كردند كه قرارداد «يمامه» كه قرارداد نفت در برابر اسلحه بود، نخستين ‌بار در دهه 1980 تصويب شد و 43 ميليارد پوند ارزش داشت.