خرید شال كشف پيكرهاي مطهر 14 شهيد دفاع مقدس

مقارن ظهر امروز پيكرهاي مطهر 14 تن از شهداي دفاع مقدس كه در عمليات ظفرمند خيبر به درجه رفيع شهادت نايل شده بودند، توسط كميته جستجوي مفقودين ستاد كل نيروهاي مسلح كشف شد.

به گزارش خبرنگار، سردار ميرفيصل باقرزاده، فرمانده كميته مفقودين در اين باره گفت: اين شهدا در جريان جستجوي قرارگاه عملياتي كميته جستجوي مفقودين و يگان تخريب گروه مهندسي 47 سلمان نيروي زميني سپاه پاسداران به دست آمده و پيكر مطهر شهدا متعلق
به لشكر 81 ارتش جمهوري اسلامي ايران مي باشند كه براي شناسايي به ستاد معراج شهدا منتقل شدند.