خرید شال وعيدي: با معاون سولانا ديدار مي‌كنم

معاون امنيت بين‌الملل دبير شوراي عالي امنيت ملي از ديدارش با «رابرت كوپر»، معاون خاوير سولانا در روز چهارشنبه در وين خبر داد.
به گزارش ايسنا، دكتر جواد وعيدي بعدازظهر امروز در كنفرانس خبري با اعلام اين مطلب گفت: قرار است همين هفته (چهارشنبه) با معاون سولانا در حاشيه نشست نوامبر شوراي حكام ديدار و گفت‌وگو كنم.
وي گفت: در اين ديدار، هماهنگي‌هاي نهايي براي ملاقات بعدي دكتر جليلي و خاوير سولانا انجام مي‌شود.
عضو تيم مذاكره‌كننده‌ هسته‌اي كشورمان، با اشاره به گزارش محمد البرادعي اظهار داشت: گزارش آژانس، بخشي از واقعيت‌هاي برنامه‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي ايران را منعكس كرد.
وي ادامه داد: ما پيش از اين هم با آژانس همكاري داشتيم، اما كشورهايي كه همين حالا با روند همكاري فعال و سازنده ايران با آژانس مخالفند، در گذشته پرونده ايران را تحت فشار سياسي به شوراي امنيت ارجاع دادند و حتي ايران اجراي پروتكل الحاقي را داوطلبانه انجام مي‌داد، اما افراد و كشورهايي كه با اين رويه و روند همكاري‌هاي ايران مخالف بودند، مي‌دانستند كه در راه حقوقي و فني، جايي براي اتهامات آنها عليه ايران باقي نمي‌ماند.
وعيدي با اشاره به اين‌كه برخي كشورها به دنبال اين هستند كه مسير همكاري‌هاي ايران و آژانس را تخريب كنند، گفت: اين كشورها با بهانه‌گيري‌ و فضاسازي نادرست و برخورد سياسي و منحرف كردن بحث ايران از مسير آژانس، به دنبال اعمال فشار بر اين نهاد قانوني هستند.
وي با بيان اين‌كه مهمترين موضوع ايران در تنظيم استراتژي سياست خارجي‌مان، به ‌ويژه درباره موضوع امنيت بين‌الملل، صلح و امنيت براي همه است، افزود: در اين چهارچوب بر اين باورم همه كشورها بايد رفتاري مسئولانه، قانوني با پرهيز از مداخله در امور داخلي يكديگر و احترام متقابل برخورد كنند.
معاون جليلي تأكيد كرد: گزارش البرادعي نشان مي‌دهد رفتار ايران قانوني، شفاف و منطقي است.
وي گفت: ما به رفتار مسئولانه و قانوني‌مان اطمينان داريم.
 
عضو تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي كشورمان با بيان اين‌كه گزارش آژانس توانسته است بخشي از رفتار قانوني، شفاف و مسئولانه ايران را منعكس سازد، افزود: اين پرسش جدي در نزد جامعه بين‌الملل كه همه كشورهاي دنيا آسيايي، آفريقايي، اروپا و آمريكا را شامل مي‌شود، پديد آورده كه وقتي ايران در حال همكاري فعال و سازنده با آژانس است، چه دليلي براي پيگيري موضوع هسته‌اي ايران توسط شوراي امنيت هست؟
وي ادامه داد: اين پرسش، مطالبه‌ اصلي مردم ايران است.
معاون امنيت بين‌الملل، دبير شوراي عالي امنيت ملي با اشاره به تأثيرات گزارش البرادعي گفت: البته پيش از اين هم انتشار گزارش البرادعي از همكاري‌هاي مثبت ايران، موجب به تعويق انداختن اقدامات «1+5» در شوراي امنيت در حدود سه ماه گذشته شده است.
وعيدي در پاسخ به اين‌كه اگر كاري در راستاي تخريب روند موجود ميان ايران و آژانس صورت گيرد، واكنش ايران چه خواهد بود، اظهار داشت: طبيعي است ادامه اجراي مداليته توافق شده بين ايران و آژانس به انجام نشدن هرگونه رفتار غيرمنطقي و غيرقانوني متقابل كشورهاي «1+5» وابسته است. اين در حالي است كه ايران همچنان سياست احياي NPT و تقويت آژانس را دنبال مي‌كند.
وي ادامه داد: رفتارهاي غيرقانوني و خواسته‌هاي غيرمنطقي و سياسي آمريكا و برخي كشورهاي غربي پيش از اين هم نشان داده است انعكاس رفتار قانوني و مسئولانه ايران، تأثير در رويكرد يكجانبه‌گرا و غيرمنطقي و دردسرساز آنها نداشته است.
وي خاطرنشان كرد: انعكاس واقعيت‌هاي موجود در برنامه صلح‌آميز هسته‌اي ايران در گزارش البرادعي، خارج از اتهامات آمريكا و برخي ديگر از كشورها بر ديگر اعضاي «1+5» تاثير داشته است. شاهد بوديم كه پس از انتشار گزارش، چين از شركت در جلسه آتي مديران «1+5» كه قرار بود دوشنبه اين هفته برگزار شود، پرهيز كرد و اين جلسه هم‌اكنون به تعويق افتاده است.