خرید شال چاوز: به انرژي هسته‌اي دست خواهيم يافت

رئيس‌جمهور ونزوئلا تأكيد كرد: اين كشور در آينده‌اي نزديك با احداث نيروگاه به انرژي صلح‌آميز هسته‌اي دست خواهد يافت.
به گزارش فارس، خبرگزاري رسمي اسپانيا EFE با اعلام اين مطلب به نقل از هوگو چاوز نوشت: ونزوئلا مي‌خواهد همچون برزيل و آرژانتين به انرژي صلح‌آميز هسته‌اي دست يابد. انرژي هسته‌اي بهترين راهكار براي مقابله با بحران انرژي در سال‌هاي آينده است.
وي در ادامه با حمايت از فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي ايران، تصريح كرد: ايران به دنبال ساخت بمب هسته‌اي نيست. انرژي اتمي در سال‌هاي آينده براي هر كشوري يك ضرورت مهم خواهد بود.