خرید شال انتقاد طلايي‌نيک از فضاسازي مشکوک در پرونده موسويان

رضا طلايي نيک با انتقاد از فضاسازي‌هاي گسترده در پرونده سيدحسين موسويان به خبرنگار «» گفت: قانون اساسي جمهوري اسلامي بر اصل تفکيک قوا و استقلال قاضي تصريح دارد و همه مسئولان و رسانه‌ها بايد با سعه صدر اجازه دهند قضات محترم، به ويژه در پرونده‌هاي ملي فارغ از هرگونه فشار و اعمال نفوذ، صرفا به صدور حکم بر اساس قانون بپردازند.
عضو کميسيون امنيت ملي مجلس گفت: در صورتي که ثابت شود موسويان بيگناه بوده است، بايد براي وي احقاق حق و هتک حيثيتش جبران شود و طبعا در صورتي که جرمي از وي ثابت شود، نيز بايد بي‌ملاحظه قانون درباره وي اجرا شود.
وي افزود: هم‌اكنون هرگونه فضاسازي مثبت يا منفي براي يک متهم داراي پرونده قضايي هم زمان با فرايند رسيدگي قضايي به پرونده پذيرفتني نيست و تا وقتي جرم کسي در دادگاه ثابت نشده، نبايد اتهام وي رسانه‌اي و علني شود، به گونه‌اي که وي در افکار عمومي مجرم شناخته شود.