خرید شال تظاهرات سراسري انگليسي‌ها عليه حمله به ايران

ائتلاف «جنگ را متوقف كنيد» گفت: روز 24 نوامبر (سوم آذر) به عنوان روز ملي عمل و براي اعلام مخالفت گروه‌هاي ضد جنگ با اقدام نظامي عليه ايران در نظر گرفته شده است. به گزارش خبرنگار فارس در لندن، ائتلاف جنگ را متوقف كنيد اعلام كرد همزمان با ادامه تهديدها از سوي جورج بوش رئيس جمهور آمريكا و گوردون براون نخست وزير انگليس به امكان وجود اقدام نظامي عليه ايران، اعضاء و طرفداران گروه هاي ضد جنگ متعلق به ائتلاف جنگ را متوقف كنيد ، در روز 24 نوامبر (3 آذر) در سراسر انگليس تظاهراتي را در مخالفت با حمله به ايران برگزار خواهند كرد .

ائتلاف جنگ را متوقف كنيد گفت: حمله به ايران موجب بي ثبات تر شدن منطقه خاورميانه خواهد شد و اقدام نظامي عليه ايران كه به عنوان عمليات جراحي نظامي از آن نام برده شده است (يعني هدف قرار دادن بخشي هايي خاص) موجب مرگ هزاران نفر افراد بي گناه خواهد شد . ائتلاف جنگ را متوقف كنيد از همه مخالفان حمله به ايران درخواست كرد تا به تظاهرات روز 24 نوامبر ، كه از سوي اين ائتلاف روز ملي عمل نام گذاري شده است، بپيوندند . ائتلاف جنگ را متوقف كنيد گفت: تمامي اعضاء و طرفداران گروه هاي ضد جنگ متعلق به ائتلاف جنگ را متوقف كنيد ، در روز 24 نوامبر در سراسر انگليس با برپايي تظاهرات ، برگزاري جلساتي براي تشريح واقعيات دهشتناكي كه جنگ ها بر جاي مي گذارند و فعاليت هاي مختلف ديگر ، اعتراض و مخالفت خود را با هر نوع حمله عليه ايران اعلام خواهند كرد. به گفته ائتلاف جنگ را متوقف كنيد، دانشجويان در دانشگاه ها و دانشكده ها در سراسر اين كشور نيز دو روز پيش از برپايي تظاهرات سراسري ضد جنگ، يعني در روز 22 نوامبر (اول آذر) در محوطه هاي دانشگاهي با برگزاري تظاهرات، نوشتن شعارهاي ضد جنگ بر روي پارچه ها و برگزاري سخنراني ها در باره فجايع جنگ ها، اعتراض و مخالفت خود را با اقدام نظامي عليه ايران به نمايش خواهند گذاشت .