خرید شال تعویق سفر چاوز به ایران

سفر هوگو چاوز به تهران که قرار بود امشب انجام شود، فعلا به تعویق افتاده و تا کنون زمان بعدی برای آن اعلام نشده است.

بنا بر این گزارش بازگشت دکتر احمدی نژاد از عربستان هم که پیشتر اعلام شده بود ساعت 17 امروز انجام می شود، اندکی به تعویق افتاده و احتمال می رود رییس جمهور با عزیمت به مکه حج عمره به جای آورد.