خرید شال سفير ايران در كره جنوبي انتخاب شد

بنا به پيشنهاد منوچهر متكي، وزير امور خارجه و تصويب دكتر محمود احمدي‌نژاد، رئيس‌جمهوري، محمدرضا بختياري  به سمت سفير جمهوري اسلامي ايران در كره جنوبي منصوب شد.
به‌ گزارش اداره كل اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه، بختياري پيش‌ از اين سفير جمهوري اسلامي ايران در رباط و بروكسل، مديركل آمريكا و رئيس اداره اقتصادي اروپا و آمريكا وزارت امور خارجه بوده است.