خرید شال كوشنر: عامل بحران لبنان را افشا مي‌كنم

امروز وزير امور خارجه فرانسه، با رئيس مجلس و رئيس فراکسيون المستقبل (آينده) لبنان در راستاي کمک به حل بحران سياسي به ويژه درباره انتخاب رئيس جمهور جديد اين کشور، بحث و رايزني کرد.
به گزارش مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، «برنار کوشنر»، پس از ديدار با سعد حريري، رئيس فراکسيون المستقبل در منطقه «قريطم» در شهر بيروت، به طرف‌هايي که بر سر راه ابتکار فرانسه براي رسيدن به يک نامزد توافقي براي رياست‌جمهوري لبنان مانع تراشي مي‌کنند، هشدار داد که آنان را رسوا خواهد کرد و اين طرف مسئول برهم خوردن ثبات لبنان خواهد بود.
کوشنر گفت: مي‌خواهم بدانم چه کسي مانع تراشي مي‌کند و چه کسي در اين زمينه مسئول است، فرانسه مسئول اين وضعيت را به جهانيان معرفي خواهد کرد؟
وي در پاسخ به اين ادعا که آيا ميشل عون، نامزد رئيس جريان ملي آزاد لبنان طرفي است که مانع تراشي مي‌کند، گفت: نمي‌گويم که وي تنها مسئول اين مانع‌تراشي است، کساني در دو گروه (موافق و مخالف دولت) هستند که بايد مسئوليت‌هاي خود را بر عهده گيرند.
وزير امور خارجه فرانسه گفت: کساني که در برابر سازوکار مورد توافق همگان مانع‌تراشي مي‌کنند، مسئول بر هم خوردن ثبات لبنان و تبعات منطقه‌اي آن خواهند بود.
وي يادآورد شد: اين در حالي است كه همه طرف‌ها، موافقت خود را با ابتکار فرانسه براي دستيابي به يک نامزد توافقي براي رياست جمهوري لبنان اعلام داشته‌اند.
به گزارش خبرگزاري رسمي لبنان، کوشنر همچنين با نبيه‌بري، رئيس مجلس لبنان ديدار كرد و به خبرنگاران گفت که وي تلاش‌هاي بسياري انجام داده است و ما پس از موافقت گروه‌هاي مخالف و موافق دولت لبنان و دولت سوريه و نيز گفت‌وگو با ايران ابتکاري را مطرح کرديم که با موافقت همگان روبه‌رو شد و از نصرالله صفير، رهبر مذهبي مسيحيان ماروني لبنان، خواستيم تا فهرست نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري را براي توافق بر سر آن تدوين کند که وي نيز اين کار را انجام داد.
وي افزود: همگان با انتخاب نامزدي توافقي موافق هستند و موانعي هست، اما بايد توافق درباره نام يک نامزد صورت گيرد و خود لبناني‌ها سرنوشت خويش را رقم بزنند و بايد رئيس‌جمهوري برگزيده شود و هر کسي که مانع از اين کار شود، مسئول خواهد بود.