خرید شال نتايج تست اعتياد از رانندگان كشور

فرمانده پليس‌راه كشور گفت: براساس گزارش پزشکي قانوني، گروههاي پرخطر در بخش تصادفات كشور در بين عابران، افراد بالاي 50 سال، رانندگان بين 30 تا 39 ساله‌ها و در بين موتورسواران، دوچرخه‌سواران و سرنشينان، 18 تا 24 ساله‌ها هستند.

به گزارش ايسنا، سرهنگ عليرضا اسماعيلي كه در كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي حضور يافته بود با ارايه گزارشي از وضعيت تصادفات در كشور در خصوص آمار تست اعتياد رانندگان ناوگان عمومي حمل و نقل بار و مسافر در نيمه نخست سال جاري گفت: از 2 هزار و 463 راننده ناوگان مسافربري مورد آزمايش، تست TLC تعداد 186 راننده مثبت بوده است. همچنين از 4 هزار و 114 راننده ناوگان باري نيز تست TLC تعداد 370 راننده مثبت بوده است.

وي با اشاره به اين كه طول راههاي اصلي و فرعي كشور 72 هزار و 611 كيلومتر و طول راههاي روستايي 100 هزار كيلومتر است، افزود: در حالي كه راه‌هاي فرعي 57 درصد و راه‌هاي اصلي 30 درصد از راههاي اصلي و فرعي كشور را تشكيل مي‌دهند، طول بزرگراه‌ها 8 درصد و آزادراه‌ها 2 درصد از اين راههاست.

فرمانده پليس‌راه كشور به تعداد خودروها و موتورسيكلت‌هاي كشور اشاره كرد و گفت: تعداد خودروها تا سال85 در كشور 8 ميليون و 700 هزار دستگاه و تعداد موتورسيكلتها 6 ميليون و 800 هزار دستگاه بوده است.

وي با اشاره به شناسايي 182 هزار دستگاه ناوگان عمومي باري جاده‌اي در سطح كشور افزود: متوسط عمر ناوگان عمومي باري جاده‌اي در كشور 4/19 سال است.

فرمانده پليس‌راه كشور به گزارش سازمان بهداشت جهاني اشاره كرد و گفت: بر اين اساس در سال يک ميليون و 200 هزار نفر بر اثر تصادفات رانندگي در جهان جان خود را از دست مي‌دهند. از سوي ديگر در حالي كه در سال 1990 ميلادي تصادفات رانندگي بعنوان نهمين عامل مرگ انسانها در جهان شناخته شده است، پيش‌بيني شده است در سال 2020 ميلادي تصادفات رانندگي بعنوان سومين عامل مرگ انسانها در جهان باشد.

وي تصادفات رانندگي در ايران را يادآور شد و گفت: تصادفات رانندگي بعنوان اولين عامل در مرگهاي غيرطبيعي و از سرطان، دومين عامل کل مرگ و مير در كشور است به شكلي كه در سال 85 بطور ميانگين روزانه 79 نفر و هر ساعت 3 نفر بر اثر تصادفات رانندگي کشته شدند.

سرهنگ اسماعيلي به وضعيت حضور تيمهاي گشتي پليس‌راه در جاده‌هاي كشور اشاره كرد و گفت: بطور متوسط با احتساب كليه راههاي كشور (آزادراه، بزرگراه، راه اصلي، راه فرعي و روستايي) در هر 790 كيلومتر يك پاسگاه پليس‌راه و در هر 215 كيلومتر يك تيم گشتي فعال است. همچنين بدون احتساب راههاي روستـائـي در هر 330 كيلومتر يك پاسگاه پليس‌راه و در هر 90 كيلومتر يك تيم گشتي فعال است.

وي با اشاره به كاهش كشته‌هاي تصادفات در سال جاري آنرا ركوردي در كشور توصيف كرد و گفت: بر اساس آمار پزشكي قانوني شمار كشته‌هاي تصادفات جاده‌اي در مهرماه 3/24 درصد نسبت به سال قبل كاهش يافت. همچنين شمار كشته‌هاي تصادفات در كشور طي 6 مااه نخست امسال 35/13 درصد نسبت به سال گذشته كاهش داشته است كه اين رقم در بخش برون‌شهري و جاده‌اي 2/15 درصد كاهش را نشان مي‌دهد.

فرمانده پليس‌راه كشور اهم اقدامات پليس‌راه در 6 ماهه اول سال 86 را يادآور شد و تصريح كرد: اجراي طرح جامع انضباط ترافيکي، اجراي طرح ويژه انضباط اجتماعي در عبور و مرور، برخورد با موتورسيکلت سواران متخلف، برخورد با رانندگان داراي رفتارهاي پر خطر و اجراي تست اعتياد از رانندگان ناوگان حمل و نقل بار و مسافر بخشي از مهمترين اين اقدامات بوده است.

وي با عملکرد پليس‌راه استانها در برخورد با موتورسيکلت‌سواران متخلف در 6 ماهه اول سال 86 اشاره كرد و گفت: در اين مدت با 153 هزار و 7 مورد عدم استفاده از کلاه ايمني برخورد شده و 115 هزار و 722 موتورسيکلت متخلف نيز توقيف شده است. از سوي ديگر در بخش برخورد قاطعانه پليس با رفتارهاي پرخطر رانندگان و فاقد مدارك نيز 122 هزار و 895 دستگاه از اين وسايط نقليه متوقف شده‌اند.

سرهنگ اسماعيلي در خصوص آمار عملکرد پليس‌راه استانها در کنترل نامحسوس طي 6 ماهه نخست سال جاري گفت: طي اين مدت در اين بخش با 541 هزار و 290 راننده متخلف برخورد شده است.

وي در خصوص تخلفات شرکتهاي موسسات بار و مسافر در زمينه عدم استفاده از مدير فني گفت: بر اساس آمارهاي موجود، از زمان اجباري شدن استفاده از مدير فني، تا كنون با 362 تخلف وسايط نقليه باربري و 988 تخلف وسايط نقليه مسافربري برخورد شده است.

فرمانده پليس‌راه كشور به جغرافياي زماني و مكاني حوادث فوتي و جرحي در 6 ماهه نخست سال جاري اشاره كرد و گفت: بر اين اساس 64 درصد اين تصادفات تا 30 كيلومتري شهرها و 85 درصد نيز در روز رخ مي‌دهد.

وي به درصد عوامل شكل‌گيري تصادفات در اين مدت اشاره و تاكيد كرد: بر اين اساس سواري و وانت با 4/52 درصد، موتورسيكلت 23، كاميون 3/14، عابر پياده 1/7 و مسافربرهاي عمومي با 3/3 درصد مهمترين عوامل شكل‌گيري تصادفات بوده‌اند همچنين عدم توجه به جلو با 4/27 درصد، تخطي از سرعت مطمئنه 2/24، انحراف به چپ با 2/23 و عدم رعايت حق‌تقدم با 2/18 درصد عمده علل وقوع تصادفات جاده‌اي بوده است.

سرهنگ اسماعيلي در خصوص اهم اقدامات عملياتي پليس‌راه در سال 86 گفت: استفاده از سيستم GPS و توسعه آن در اکثر محورهاي مواصلاتي کشور به منظور مديريت بر ناوگان حمل و نقل عمومي، توسعه مراقبتهاي الکترونيکي و استفاده از دوربين‌هاي ثابت کنترل سرعت و ليرزگان دستي توسط بخش عمده‌اي از تيم‌هاي گشتي جهت مهار ناهنجاريهاي ترافيکي، تغيير در تاکتيک‌هاي عملياتي پليس‌راه از طريق اجراي عمليات ويژه در محورهاي پرتصادف با استفاده از تيم‌هاي عمليات ويژه، حساس كردن پرسنل پاسگاههاي پليس‌راه به کنترل تخلفات حادثه‌ساز، متوقف كردن خودروهاي عمومي داراي تخلفات حادثه‌ساز و اقدام در خصوص پرداخت جرايم رانندگي و افزايش گشتيهاي کنترل نامحسوس و توسعه آن در تمامي معابر برونشهري، تجهيز 99 درصد از تانکرهاي سوخت‌رسان و همچنين کليه اتوبوسهاي مسافربري به سيستم GPS، برخورد قاطع با تخلفات حادثه ساز که از ابتداي اسفند ماه سال 85 آغاز شده است، ارتقاي دانش تخصصي پرسنل، اطلاع‌رساني مستمر از طريق راه‌اندازي استوديو راديويي مرکز کنترل ترافيک پليس‌راه، تدوين طرح جامع انضباط ترافيکي سال 86، اجراي طرح ترافيک ويژه تابستان 86، تدوين طرح ويژه انظباط در عبور و مرور و استفاده از مدير فني بمنظور افزايش نظارت بر عملكرد ناوگان حمل و نقل بار و مسافر بوده است.

وي با تاكيد بر ضرورت فراهم كردن زمينه بكارگيري از سيستم ITS در جاده‌هاي كشور از جمله دوربين‌هاي كنترل سرعت افزود: فراهم كردن زمينه توسعه GPS در كليه وسايط نقليه عمومي بمنظور مديريت و نظارت بر عملكرد اينگونه وسايل نيز در كنار توجه به سختي خدمت كاركنان پليس‌راه و تناسب منطقي بين تخلف و مبلغ جريمه نيز ضروري است.

فرمانده پليس‌راه كشور با تاكيد بر اين كه بايد موضوع تعيين متولي اطفا، حريق در جاده‌هاي در دستور كار مجلس قرار گيرد، افزود: خارج كردن وسايل نقليه فرسوده از ناوگان بار و مسافر، توجه به ايمني خودروها توسط خودروسازان، ايجاد استراحتگاه‌هاي بين جاده‌اي براي تنظيم ساعت كار رانندگان، توجه بيشتر به امداد و نجات و انتقال مجروحين به مراكز درماني و تسريع در راه‌اندازي آزادراههاي تهران ـ شمال، زنجان ـ تبريز و … كه با افزايش ظرفيت عبور، سهم عمده‌اي در افزايش ايمني و تسهيل در امر ترافيك و كاهش حوادث رانندگي خواهد داشت نيز بايد مورد عنايت قرار گيرد.

وي به هزينه تصادفات در كشور اشاره كرد و گفت: هزينه تصادفات ترافيکي کشور در سال 83 حدود 8 هزار ميليارد تومان و معادل 7 درصد از توليد ناخالص ملي بوده است، از سوي ديگر هزينه تصادفات درونشهري تقريبا حدود يك سوم هزينه تصادفات برون‌شهري است.

سرهنگ اسماعيلي در خصوص علل اصلي كاهش كشته هاي ناشي از تصادفات در سال جاري گفت: همکاري مؤثر سازمانهاي مسؤول در امر ترافيک و طرح موضوع در کميته عمليات در اجراي مقررات قبل از تابستان، حضور مؤثر اورژانس، هلال احمر، سازمان راهداري در جاده هاي کشور، امدادرساني بموقع و سريع در تصادفات، ارتقاي سطح فرهنگ رانندگي در جامعه، استفاده از رسانه ملي، صدا و سيما در جهت اطلاع‌رساني تاکتيکي به مردم، تشديد برخورد با رفتارهاي پر خطر رانندگان متخلف، تغيير روش در نحوه اعزام و نوع ماموريتهاي گشتهاي نامحسوس و گروههاي کنترلي پليس‌راه، تشديد کنترل ايمني ناوگان عمومي حمل بار و مسافر، انجام اصلاحات هندسي و نصب روشنايي در برخي از نقاط حادثه خيز و مناطق مسكوني حاشيه جاده‌ها و بهينه‌سازي تابلوها و علايم و اثرات سهميه‌بندي بنزين در تعداد مسافرتها از جمله مهمترين علل اين امر است.

فرمانده پليس‌راه كشور به تصادفات منجربه حريق خودروها در شش ماهه اول سال 86 اشاره كرد و گفت: براساس آمار دريافتي در اين مدت 52 فقره تصادف منجربه حريق رخ داده كه در اثر آن تعداد 125 نفر كشته و 51 نفر به شدت مجروح شدند كه برابر اعلام پزشكي قانوني علت مرگ اين افراد آسيبهاي شديد بدني ناشي از سوختگي بوده است.

در اين جلسه همچنين آقايي رييس كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي نيز گفت: وزارت راه بايد از طريق مجوزي كه براي تغيير كاربري اطراف جاده‌ها به آنها داده شده است درآمدزايي كرده و نسبت به رفع نقايص راهها و نقاط حادثه‌خيز اقدام كند.