خرید شال وزارت خارجه ايران و فراخواني كاردار پرتغال به خاطر قاچاق كودكان چاد

همزمان با نشست وزراي خارجه عضو اتحاديه اروپايي، كاردار سفارت پرتغال در تهران که کشورش رئيس اين اتحاديه است، به وزارت خارجه كشورمان فراخوانده شد.
به گزارش اداره كل اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه،‌ «سبرال كورديرو»، كاردار سفارت پرتغال در تهران به عنوان رياست دوره‌اي اتحاديه اروپا، براي دريافت اعتراض پيرامون موارد نقض حقوق بشر در كشورهاي عضو اين اتحاديه به اداره حقوق بشر وزارت امور خارجه فراخوانده شد.
در اين ديدار كه در غياب سفير پرتغال در تهران انجام شد، مقام ايراني با اشاره به موارد فاحش نقض حقوق بشر در كشورهاي اروپايي،‌ از مسائلي همچون قاچاق كودكان به دست يك سازمان غير دولتي فرانسوي در چاد، ادامه پروازهاي مخفي سازمان سيا در اروپا، نقض آزادي بيان در فرانسه و دستگيري دانشجويان در اين كشور انتقاد كرد و خواستار رسيدگي جدي به اين رويكردهاي ضد حقوق بشري شد.
همچنين در اين ديدار از طرف اروپايي خواسته شد نسبت به اعزام هيئتي مستقل به كشورهاي چاد و سودان براي شناسايي اعمال مغاير با ارزش‌هاي انساني و بررسي عملكرد سازمان فرانسوي و ديگر سازمان‌هاي اروپايي اقدام كرده تا سازوكارهاي مناسب و شيوه‌هاي عادلانه جهت دادرسي قضايي اين پرونده به نحو مطلوبي اتخاذ و از تكرار اين‌گونه رخدادها و جنايات در آينده به طور جدي جلوگيري شود.