خرید شال احمدی‌نژاد وارد اردبیل شد

رئيس جمهور، دقايقي پيش، در دومين سفر استاني خود در دور دوم سفر‌هاي استاني، وارد استان اردبيل شد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدي‌نژاد تا ساعتي ديگر در ورزشگاه تختي شهرستان اردبيل در جمع مردم اين شهر سخنراني خواهد کرد.
شرکت در کارگاه‌هاي تخصصي اشتغال، مسکن، کشاورزي و صنعت و همچنين کارگروه فرهنگي استان، ديدار با خانواده‌هاي شهدا و ايثارگران، حضور در چند روستاي محروم منطقه و ديدار رو در رو با مردم در محل استانداري از ديگر برنامه‌هاي رئيس‌جمهور در سفر به استان اردبيل است.
همچنين شرکت در مراسم دعاي کميل سليم موذن‌زاده اردبيلي، برنامه پنجشنبه شب احمدي‌نژاد است. برگزاري جلسه استاني هيأت دولت نيز از ديگر برنامه‌هاي اين سفر است.
رئيس‌جمهور همچنين طبق معمول سفر‌هاي استاني در پايان اين سفر در کنفرانسي مطبوعاتي به تشريح دستاوردهاي آن خواهد پرداخت.
هشت وزير کابينه از ديروز به عنوان نمايندگان رئيس‌جمهور با سفر به شهرستان‌هاي استان اردبيل، در حال بررسي مشکلات و مطالبات اصلي مردم هستند.
گفتني است، در اين راستا، وزير راه‌وترابري در شهرستان کوثر، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در شهرستان خلخال، وزير کشور در شهرستان اردبيل، وزير رفاه و امور اجتماعي در شهرستان نمين، وزير کار در شهرستان نير، وزير مسکن و شهرسازي در شهرستان گرمي، وزير نيرو در شهرستان مشگين شهر، وزير نفت در شهرستان بيله‌سوار و وزير تعاون در شهرستان پارس آباد حضور دارند.