خرید شال باز هم ناکارآمدي و تصويب پيش‌نويس قطعنامه حقوق بشري عليه ايران

سرانجام با پيگيري‌هاي كانادا، پيش‌نويس قطعنامه غيرالزام‌آوري كه ايران را به نقض حقوق بشر متهم مي‌كند، با 72 رأي مثبت در برابر 50 رأي منفي و 55 رأي ممتنع در کميته حقوق بشر سازمان ملل به تصويب رسيد.
به گزارش سرويس بين‌الملل «»، اين قطعنامه از ايران درخواست كرده قوانين خود را درباره سنگسار و شکنجه و توسل به زور در زمينه گرفتن اعترافات لغو كند.
پيش‌نويس اين قطعنامه‌هاي غيرالزام‌آور در مرحله بعد، تسليم مجمع عمومي سازمان ملل ـ داراي 192 عضو ـ که معمولا به همان شکل رأي مي‌دهد، خواهد شد.
به گزارش خبرگزاري «رويترز»، محمد خزائي، نماينده ايران در سازمان ملل، اين قطعنامه ها را به عنوان اسنادي که محصول «سوءاستفاده از سازوکارهاي حقوق بشر سازمان ملل» است، محکوم کرد و از کانادا، کشوري که پيش‌نويس قطعنامه ايران را تنظيم کرد، به خاطر سابقه حقوق بشر آن به شدت انتقاد كرد. وي کانادا را به سياست‌هاي تبعيض‌آميز عليه اقليت‌ها، مهاجران و مردمان بومي متهم کرد. وي همچنين از آمريکا به خاطر آزار زندان ابوغريب در عراق و بازداشتگاه نظامي گوانتانامو در کوبا انتقاد کرد.
خزائي در يک سخنراني براي کميته حقوق بشر سازمان ملل گفت: «از نظر ايران، نمي‌توان ادعا کرد که حقوق بشر در انحصار يک فرهنگ يا جامعه خاص است».
اما نماينده دولت کانادا با اعلام اين موضوع که ما به زمان و تاريخ نگاه خواهيم نمود که ايران به صورت ساده ثابت كند همه افراد در ابراز عقايد و آراي خود آزادي کامل دارند و اگر دولت ايران اين روش را برگزيند، اين نوع قطعنامه‌ها عليه اين کشور صادر نمي‌شود.
در اين قطعنامه که بايد به تأييد 192 کشور عضو مجمع عمومي برسد، ايران متهم شده که به شکنجه ادامه داده است و همچنين اعمال بي‌رحمانه و غيرانساني و تنبيه و مجازات‌هاي خارج از موازين حقوق بشر و همچنين شيوه‌هاي سنگسار براي اعدام و نقض حقوق زنان و جنايت عليه اقليت‌ها و ايجاد محدوديت براي آزادي‌هاي ابتدايي انسان‌ها و همچنين ضايع كردن حقوق ابتدايي افراد را انجام مي‌دهد.
صدور اين قطعنامه در حالي است كه مسئولان ايراني تأكيد دارند از شكنجه استفاده نمي‌كنند و اقليت‌هاي مذهبي نيز بارها بر دارا بودن آزادي در انجام برنامه‌هاي خود تأكيد كرده‌اند. حتي تلويزيون ايران اين هفته، نمايش سريالي را به پايان برد كه در آن از يهوديان دفاع شده و بر همزيستي محبت‌آميز با آنان نيز صحه مي‌گذاشت.
همچنين هرچند هر يك از كشورها قوانين و اعتقادات خاص خود را دارند، در سال‌هاي اخير تقريبا مجازات سنگسار در ايران انجام نشده است.
در اين نشست قطعنامه مربوط به کره شمالي که نسبت به نقض منظم و گسترده حقوق بشر ابراز نگراني مي‌کند با بيشترين آرا، يعني 97 رأي مثبت در برابر 23 رأي منفي و 60 ممتنع تصويب شد و قطعنامه ديگري که استفاده از خشونت در برمه (ميانمار) عليه تظاهرات صلح‌آميز مردمي را محکوم مي‌کند، نيز در اين جلسه به تصويب رسيد.