خرید شال تنها خاصيت بوش!

در حاشيه ديدار معاون رئیس جمهور تانزانیا با احمدي نژاد، داوودي نيز با ايشان ديدار كرد.- البته احتمالا” معاون رئيس‌جمهور تانزانيا در اين حاشيه با رئيس‌جمهور ديدار كرده!

طرح ارتقاي امنيت اجتماعي وارد مراحل جديدي شده است.- فكر كنم بنده خدا مانكن‌ها هم شامل اين طرح شدن!

اين هم از نتايج چهار خونه!(تصوير از Ap)- انگشت، انگشت، انگشت!

بنظرم اين تنها چيزيه كه بوش به دردش مي‌خوره، تبليغات(تصوير از رويترز)- البته براي ورشكست كردن اون كارخانه!

نمايشگاه موتور ايران برگزار شد.- هي خدا كي مي‌شه از اين پيكان شماره 2 هم خداحافظي كرد؟