خرید شال وزارت خارجه در جستجوي نامه احمدي‌نژاد به سارکوزي

تلاش‌هاي وزارت امور خارجه ‌ايران براي دسترسي به نامه محمود احمدي‌نژاد به همتاي فرانسوي‌اش، هنوز به نتيجه نرسيده است.
يک منبع آگاه در وزارت امور خارجه به خبرنگار «فرارو» گفت: مقامات و کارشناسان ‌اين وزارتخانه اساسا در جريان نگارش و فرستادن نامه احمدي‌نژاد به سارکوزي نبوده‌اند.
به گفته وي، با انتشار خبر ‌اين نامه، بسياري از ديپلمات‌ها، علاقه‌مند به دانستن محتواي کامل ‌اين نامه‌اند و سفراي‌ ايران نيز بايد در ملاقات‌هاي خود، پاسخگوي پرسش‌ها خبرنگاران و ديپلمات‌هاي خارجي در ‌اين باره باشند، اما وزارت خارجه هنوز نتوانسته است به نامه دست يابد.
به گزارش خبرنگار فرارو، ‌اين نامه به دستور رئيس‌جمهور و به وسيله يکي از نزديکان وي نوشته شده و مستقيم به سفير فرانسه در تهران تسليم شده است.
اين در حالي است که در ‌ايران و همه کشور‌هاي جهان، وزارت امور خارجه، تنها مجراي قانوني مراودات و مکاتبات ديپلماتيک است و همه مقامات و دستگاه‌ها در همه سطوح به وسيله همين وزارتخانه با بيگانگان ارتباط برقرار مي‌کنند.
بسياري از اقدامات و ابتکارات سياست خارجي‌ ايران، اکنون بدون آگاهي و رايزني کارشناسان و مسئولان وزارت خارجه صورت مي‌پذيرد، حال آن‌که مقامات‌ اين وزارتخانه و سفرا بايد در‌ اين ‌باره پاسخگو باشند.