خرید شال کشف سلاح‌هاي قاچاق در بيروت و تأييد گزارش «تابناک»

با کشف يک محموله سلاح‌هاي قاچاق که براي تغذيه شبه‌نظاميان به اين کشور وارد مي‌شد، شواهد ديگري از تحرکات شعبه اطلاعات امنيت داخلي لبنان افشا و گزارش قبلي «» تأييد شد.

به گزارش خبرنگار «» از بيروت، روز گذشته، تلويزيون «المنار» لبنان به نقل از منابع امنيتي در فرودگاه بيروت اعلام نمود که مقامات گمرکي فرودگاه، توانسته‌اند از يک تلاش پنهاني براي قاچاق مهمات جنگي در داخل محموله‌هاي پستي پرده بردارند.

‌اين اقدام، هنگامي لو رفت که مسئولان دريافتند اظهارنامه گمرکي‌ اين محموله‌ها به نام «‌شعبه اطلاعات در نيروهاي امنيت داخلي‌» صادر و موجب بروز اختلاف بين نيروهاي امنيتي و مسئولان گمرکي فرودگاه شده است. براي همين،‌ از ترخيص محموله‌ها از فرودگاه جلوگيري کردند. ‌اين اظهارنامه نشان مي‌دهد، طرفي که قرار است ‌اين محموله‌ها را دريافت کند، همان شعبه اطلاعات در امنيت داخلي لبنان است که رياست آن را «وسام الحسن»، مشاور عالي‌رتبه سعد حريري بر عهده دارد.

بنا بر اظهارات مقامات گمرکي فرودگاه، صد محموله پستي بزرگ در جعبه‌هاي پستي ويژه، همه داراي مهمات نظامي بوده‌اند. پس از باز کردن برخي از ‌اين جعبه‌ها، مشخص شد که بيشتر‌ اين محموله‌ها، حامل نارنجک و مهمات سلاح‌هاي انفرادي و از جمله مقادير زيادي گلوله است.
‌اين در حالي است که بنا بر دستور هيئت وزراي لبنان، هرگونه مهمات و يا سلاح، در صورتي وارد کشور و مبادي گمرکي مي‌شود که دستورالعمل ويژه نخست‌وزيري و موافقت وزارت دفاع را داشته باشد.

اختلافات شديد، باعث بروز نوعي درگيري بين نيروهاي امنيتي فرودگاه و نيروهاي گمرک شد تا جايي كه همين امر به کشف بيشتر داستان کمک کند، اما امروز «‌امنيت داخلي لبنان‌» وارد عمل شده و با بيانيه‌اي، اصل و فرع داستان را تکذيب کرد و محموله‌ها را متعلق به سازمان امنيت لبنان دانست. همين امر باعث شد تا «‌المنار‌» با ارايه چند مدرک و سند انکارناشدني، بر ااظهارات ديروزش تأکيد کند و نشان دهد که هيچ دليل و مدرکي در گمرک و اظهارنامه گمرکي وجود نداشته است که بيانيه امروز سازمان امنيت داخلي لبنان را تأييد کند. از همين رو، آگاهان بر اين باورند که امنيت داخلي لبنا،ن در صدد برآمده است تا نام «‌شعبه اطلاعات امنيت داخلي‌» و رئيس آن «‌وسام الحسن‌» را از‌اين پرونده پاک کند.

يکي از نکات جالب توجه در مستندات المنار، وجود بخشنامه‌اي وزارتي است که ثابت مي‌کند هر هواپيما يا وسيله نقليه‌اي که وارد حريم لبنان مي‌شود و حامل مهمات و ادوات نظامي است، بايد از پيش، مجوزهاي ورود را گرفته باشد که هيچ‌يک از‌ اين موارد در پرونده گمرکي و هوايي ‌اين محموله وجود نداشته است، اما در اظهارنامه‌هاي گمرکي نيز نام شرکت خارجي و عربستان سعودي به نام فرستندگان آمده، در حالي که محموله از راه فرانسه و از مسير استکهلم به فرودگاه بيروت رسيده و از همين رو، برخي از مقامات حزب‌الله و مخالفان دولت، اکنون به صورت رسمي از فرانسه و دولت لبنان درخواست توضيح در‌ اين باره نموده‌اند.

روز گذشته، ميشل عون نيز تأکيد کرد که برخي از چهره‌هاي حکومتي در جناح 14 مارس، در حال مسلح کردن نيروهاي خود و وارد كردن سلاح از مبادي رسمي کشور لبنان هستند و همه آنها به نام شرکت‌هاي امنيتي حفاظت شخصي صورت مي‌گيرند که تنها نامي از آنها هست و اما در حقيقت وجود خارجي ندارند.

لازم به يادآوري است، «‌‌» در گزارشي اختصاصي در تاريخ 20/8/1386 به نام «‌روابط پشت پرده فتح الاسلام و خاندان حريري‌» به تفصيل پيرامون شکل‌گيري شرکت‌هاي امنيتي حفاظت شخصي تحت اشراف «‌وسام الحسن‌» رئيس شعبه اطلاعات امنيت داخلي لبنان که در حقيقت مسلح کردن شبه نظاميان وابسته به 14 مارس است، مطالبي نوشت و پرده از اسرار آن برداشت.