خرید شال خاتمي در مشهد: بدترين فساد دروغ‌ گفتن به مردم است

رئيس‌جمهور سابق كشورمان گفت: ما خواستار عدالتيم و عدالت توزيع فقر نيست. ما به نام جمهوري اسلامي مخالف فساديم و بر اين باوريم كه بدترين فساد، دروغ‌، تحقير و جلوگيري از رأي آزادانه مردم است.
به گزارش فارس، سيدمحمد خاتمي، رئيس‌جمهور سابق كشورمان در جمع مردم مشهد و در سالن شهيد بهشتي اين شهر، اظهار داشت: در بينش امامان، حكومت مطلوب، نه حكومت جباران بر بردگان كه حكومت مردم آزاده، متفكر و مؤمن بر خويشتن است. امام در بينش اسلامي خواستار عدل است. پيامبران به زور چيزي را بر مردم تحميل نكردند. آمده‌اند آگاهي بدهند تا خود مردم عدل را پياده كنند و امام محور و مدار جامعه عقل‌محور به عنوان پاسدار عدل است.
خاتمي با بيان اين كه حكومت اسلامي در صورتي مشروع است كه مورد خواست مردم باشد، تصريح كرد: انقلاب بايد منتهي به مردم باشد. آن چيزي كه از دل انقلاب بيرون مي‌آيد، جمهوري اسلامي است. اين كه امام فرمودند ميزان رأي ملت است، يك ريشه اساسي و مهم دارد كه سبب مي‌شد جمهوري اسلامي از جنبش‌هاي عدالت‌محور باشد. وي ادامه داد: حكومت بايد مبتني بر آراي مردم باشد تا جمهوري اسلامي محقق شود. جمهوري اسلامي يك پيشنهاد گزافه نيست، يك پيشنهاد اساسي است و اگر ما جمهوري اسلامي مي‌خواهيم، آنچه تعيين كننده است، رأي ملت است. ما به عنوان يك مسلمان و انقلابي و به عنوان كسي كه خواستار عزت مسلمانان جامعه است، از حقوق و آزادي‌هاي مردم دفاع مي‌كنيم. ما مي‌گوييم آنچه مهم است، تقويت نهادهاي مردمي در جمهوري اسلامي است.
رئيس بنياد باران با بيان اين كه ما خواستار پيشرفت بر پايه حضور و مشاركت مردم در عرصه‌‌ها هستيم، خاطر نشان كرد: ما خواستار عدالتيم و معتقديم عدالت توزيع فقر نيست. ما خواستار جامعه‌اي هستيم كه در آن جامعه ثروت وجود داشته باشد و عادلانه توزيع شود. ما به نام جمهوري اسلامي مخالف فساديم و معتقديم بدترين فساد دروغ‌ گفتن به مردم و تحقير آنان است. بدترين فساد اين است كه نگذاريم مردم رأي خود را آزادانه اعلام كنند.
خاتمي با تأكيد بر اين كه ما طرفدار حقوق مردم و آزادي‌هاي مشروع در دفاع از راه امام و جمهوري اسلامي هستيم، اظهار داشت: ما بر اين باوريم كساني به انقلاب دل‌بسته نيستند كه حاصل انقلاب؛ يعني جمهوريت نظام را ناديده مي‌گيرند، اصلاحات واقعي؛ يعني همين.
وي افزود: امروز در آستانه انتخابات مجلس هشتم هستيم و حقوق مردم به معناي مجلس آگاه، مؤمن، شجاع، داراي درك كارشناسه و آشنا به مطالبات مردم، معيشت، حقوق و آزادي‌هاي مردم است. مجلس بايد براي حفظ اقتدار و عزت ملت و بالا بردن ظرفيت ملت در عرصه‌هاي جهاني تلاش كند.
رئيس‌جمهور سابق كشورمان اظهار اميدواري كرد كه ملت ايران با تمام وجود براي ايجاد اين مجلس تلاش كنند و گفت: دست‌اندركاران انتخابات نيز با دفاع از راه امام(ره)، راه‌هاي برگزاري يك انتخابات آزاد و سالم را ايجاد كنند.
گفتني است، برخي حاضران پلاكاردهايي با مضمون «انرژي هسته‌اي دستاورد دولت نهم»، «ساده‌ زيستن و مردمي بودن را از احمدي‌نژاد بياموزيم» و «آقاي خاتمي هزينه سرسام‌آور تبليغات از كجاست» در دست داشتند.