خرید شال نتايج نظرسنجي درباره مزاحمت‏ براي خانم‏ها

يك نهاد عمومي با انجام نظرسنجي از بانوان هجده تا پنجاه ساله تهراني، مهمترين عوامل مزاحمت در تهران از نظر خانم‌ها را ارزيابي كرد.
به نوشته سایت «الف»، در اين نظرسنجي كه هزار خانم در جريان آن مورد پرسش قرار گرفته‌اند، پرسشگران، با نام بردن مزاحمت‌هاي رايج براي بانوان در تهران، از پرسش شوندگان خواسته‌اند تا درجه اين مزاحمت را بين چهار گزينه خيلي زياد، زياد، كم و خيلي كم ارزيابي كنند.
بنا بر اين گزارش، بانوان تهراني مزاحمت «بوق زدن اتومبيل و اصرار به سوار شدن» را با 85 درصد انتخاب گزينه خيلي زياد، بيشترين مزاحمت براي خود دانسته‌اند.
پاسخ‌هاي بانوان به ديگر مزاحمت‌هاي مطرح شده در اين ارزيابي عبارتند از:
ـ انتشار تصاویر خصوصی افراد، 80 درصد زیاد و خیلی زیادـ تنه زدن عمدی به زنان، 83 درصد زیاد و خیلی زیادـ متلک گفتن، 76 درصد زیاد و خیلی زیادـ شنيدن الفاظ رکیک، 75 درصد زیاد و خیلی زیادـ ویراژ دادن و حرکات نمایشی موتور سواران، 72 درصد زیاد و خیلی زیادـ تعقیب زنان توسط مردان در اماکن خلوت، 72 درصد زیاد و خیلی زیاد