خرید شال ارسال آزمايشي پيامک با تلفن ثابت

پيام كوتاه با تلفن ثابت، به صورت پايلوت، با موفقيت در شركت مخابرات استان تهران ارسال شد.
ولي‌الله نجمي، عضو هيأت‌ مديره شركت مخابرات استان تهران، با بيان اين خبر به «سيتنا» اظهار داشت: پايلوت اين پروژه با همكاري بخش خصوصي، به صورت موفقيت‌آميز در مخابرات استان تهران اجرا شد و هم‌اكنون از نظر فني، امكان فرستادن پيامك با تلفن ثابت فراهم است.
نجمي با بيان اين مطلب كه اين سيستم بنا بر استاندارد جهاني ETSI پياده‌سازي شده است، گفت: به كمك اين سيستم، امكان فرستادن پيام كوتاه از تلفن ثابت به تلفن ثابت، تلفن ثابت به تلفن همراه و تلفن همراه به تلفن ثابت فراهم خواهد شد.
وي افزود: سرويس پيام كوتاه در تلفن ثابت، از همه ويژگي‌هاي اين سرويس در تلفن همراه برخوردار است. نجمي، اعلام موفق يا ناموفق بودن ارسال و همچنين تكرار عمليات ارسال تا فرستادن پيام را از جمله ويژگي‌هاي سرويس پيام كوتاه تلفن ثابت خواند.
به گفته اين مقام مسئول، تعرفه‌هاي استفاده از سرويس SMS تلفن ثابت، توسط مجمع مخابرات ايران به تصويب رسيده و براي كميسيون تنظيم مقرارت فرستاده شده و پس از تصويب و ابلاغ از سوي آن كميسيون و همچنين گرفتن مجوزهاي قانوني مورد نياز، اجرايي خواهد شد.
عضو هيأت‌ مديره شركت مخابرات استان تهران، تأكيد كرد: بر پايه مصوبه مجمع مخابرات ايران، تعرفه فرستادن پيامك از تلفن ثابت به ثابت، بسيار ارزان خواهد بود. وي خاطرنشان كرد: پس از تصويب تعرفه‌ها و همچنين گرفتن مجوزهاي قانوني، اجراي مراحل بعدي از راه مزايده به شركت‌هاي خصوصي داخلي توانمند اجراي اين پروژه واگذار خواهد شد.
نجمي در پايان درباره برنامه‌هاي گسترش فني پروژه‌ فرستادن SMS با تلفن ثابت، اظهار داشت: تلاش مي‌كنيم كه زمينه‌اي فراهم شود تا در صورت امكان نداشتن دريافت پيامك در دستگاه گيرنده، اين پيام تبديل به پيام صوتي شده و براي دستگاه مقصد فرستاده شود.