خرید شال درخواست تعويق انتخاب سرمربي تيم ملي

كانديداهاي رياست فدراسيون فوتبال، طي پيشنهادي به كميته‌ي انتقالي فدراسيون فوتبال خواستار به تعويق افتادن انتخاب سرمربي تيم ملي فوتبال تا پس از انتخاب رييس فدراسيون فوتبال شدند. علي كفاشيان، دبيركل كميته‌ ملي المپيك و كانديداي رياست فدراسيون فوتبال به خبرنگار ايسنا، گفت: تنها10 روز ديگر به برگزاري انتخابات فدراسيون فوتبال باقي مانده است و به عقيده‌ي من اگر اعضاي كميته‌ي انتقالي فدراسيون فوتبال مقداري صبر كنند تا انتخابات برگزار شود و سپس با حضور هيات رييسه‌ي جديد سرمربي تيم ملي فوتبال انتخاب شود، به نفع فدراسيون جديد خواهد بود. وي افزود: مدت زمان زيادي است كه تيم ملي فوتبال سرمربي نداشته و به نظر مي‌رسد اگر اين ده روز را براي انتخاب رييس فدراسيون جديد صبر كنيم، مشكلي پيش نخواهد آمد. رييس جديد فدراسيون فوتبال هم مي‌تواند با توجه به حقي كه نسبت به اين انتخاب در كنار نظرات هيات ‌رييسه دارد، نظرش را ارايه كند. دبيركل كميته‌ ملي المپيك ادامه داد: من نظرم را در مورد انتخاب سرمربي تيم ملي در پيش از انتخابات فدراسيون فوتبال به كيومرث هاشمي ارايه داده‌ام تا به اين كميته انتقال دهد. هم‌چنين شاهرخ شهنازي، رييس فدراسيون تنيس روي ميز ديگر كانديداي فدراسيون فوتبال هم در اين‌باره گفت: تا قبل از انتخاب “ابراهيم‌زاده” به عنوان مربي تيم ملي و پيش از اعلام اسامي 50 بازيكن دعوت شده به تيم ملي فوتبال، اين حساسيت وجود داشت كه مشكلي براي ايران پيش آيد و وضعيت تا حدود زيادي نگران كننده بود اما، هم‌اكنون با انتخاب “ابراهيم‌زاده” به عنوان مربي‌ كه بدون حاشيه است و سوابق بسيار خوبي در مربي‌گري دارد، همه چيز عادي شده است. وي تصريح كرد: با اين شرايط تصور مي‌كنم، انجام دادن هر كار با عجله‌اي در اين زمينه، منطقي نباشد. شهنازي خاطرنشان كرد: من مصلحت نمي‌دانم با توجه به اين مدت زمان باقي مانده، بخواهيم به سرعت سرمربي تيم ملي را انتخاب كنيم. براي “آرتور ژورژه” احترام خاصي قائلم و وي نيز مي‌تواند يكي از گزينه‌هاي سرمربي‌گري تيم ملي فوتبال باقي بماند اما، نبايد اين امكان را از مديريت آينده‌ فدراسيون فوتبال سلب كنيم كه در انتخاب سرمربي جديد تيم ملي فوتبال نقشي نداشته باشد. كانديداي رياست فدراسيون فوتبال در پايان گفت: در شرايط موجود اگرچه انتخاب سرمربي تيم ملي فوتبال را مصلحت نمي‌دانم اما، هيچ‌گاه نمي‌خواهم دخالتي در تصميم‌گيري كميته‌ انتقالي داشته باشم، چرا كه تا لحظه‌ برگزاري انتخابات فدراسيون فوتبال و انتخاب رييس جديد، كنترل فدراسيون در دست كميته‌ انتقالي است و در اين زمينه كميته‌ انتقالي كاملا صاحب اختيار است. ولي، اگر اين فرصت به مديريت آينده‌ فدراسيون فوتبال داده شود، منطقي‌تر به نظر مي‌رسد.