خرید شال در گلستان ميان‌دوره‌اي خبرگان برگزارنمي‌شود

وزير كشور درباره تبليغات كانديداها پيش از تعيين صلاحيت و آغاز زمان تبليغات گفت: موارد تخلف مشخص و قابل پيگرد است، اما بسياري از تحركات به معناي تخلف تلقي نمي‌شود.

به گزارش ايسنا حجت‌الاسلام‌والمسلمين مصطفي پورمحمدي در حاشيه گردهمايي روساي ستاد بازرسي انتخابات كشور در جمع خبرنگاران افزود: اين‌كه كسي كه در معرض كانديداتوري است در جلسه‌اي شركت يا صحبت يا جلساتي برگزار ‌كند را نمي‌توان تخلف در نظر گرفت. به هر حال كسي كه مي‌خواهد كانديدا شود بايد تحرك اجتماعي داشته باشند. آن‌چه كه قانون‌گذار به عنوان تبليغات مطرح كرده است يك سري تبليغات رسمي، توزيع پلاكارد، تراكت يا اطلاعيه‌ها و فعاليت‌هاي گسترده تبليغي است كه بايد در ايام خود برگزار شود. به هر حال اين‌ها موارد مشخص قانوني است كه درباره آن‌ها اگر تخلف صورت بگيرد بايد با آن برخورد شود.

وي اظهار كرد: نمي‌توان فضاي انتخاباتي را بست. مردم بايد در فضاي باز جامعه بحث‌هاي خود را مطرح كنند تا نقاط ضعف و قوت مطرح و شناسايي شوند. فضاي انتخابات بايد بانشاط و همراه با گفت‌وگو باشد تا مشاركت مردم آگاهانه و گسترده شود.

وزير كشور درباره برگزاري انتخابات مياندوره‌يي در استان گرگان پس از درگذشت آيت‌الله طاهري نيز گفت: در اين استان انتخابات برگزار نمي‌شود؛ چون رحلت اين عالم بزرگوار در روزهايي اتفاق افتاد كه چند روزي بيشتر به ثبت‌نام كانديداها نمانده است و عملا براي ما امكانپذير نيست و طبعا در انتخابات سراسري بعدي بايد انجام شود.

هم‌چنين وزير كشور در ارتباط با موافقت شوراي نگهبان براي برگزاري انتخابات رايانه‌يي گفت: شوراي محترم نگهبان توافقات اصولي در مورد مراحل مختلف داشته اما در مواردي محدود كرده است؛ در يكي، دو حوزه و در مواردي نيز به صورت موازي و مواردي را نيز به صورت كامل قبول كرده است. مي‌توان گفت كليت آن را به صورت اصولي تاييد كرده است. البته چون اولين بار است كه اين كار صورت مي‌گيرد؛ خواه، ناخواه اين احتياط‌ها مفيد است و ما نيز آن را قبول داريم.

پورمحمدي توضيح داد: براي تاييد هويت راي‌دهنده‌ها كه توسط رايانه كنترل مي‌كنيم، در سراسر كشور به صورت موازي انجام مي‌شود، براي اطمينان نيز مهر در شناسنامه درج مي‌شود. اين براي تشخيص و تعيين هويت و صلاحيت راي‌دهنده‌هاست. براي شمارش آراء هم مشكل‌ترين حوزه تهران بود كه به صورت كلي و اصولي موافقت شده است تا در تهران شمارش رايانه‌يي شود. توافقاتي شده است كه زيرساخت‌هايي بايد آماده شود، زمان‌بندي نيز شده است. تلاش داريم در آن زمان‌بندي زيرساخت‌ها را آماده كنيم. ان‌شاءالله با آماده شدن آن زيرساخت‌ها از جهت اجرا نيز با هم تفاهم داريم.

پورمحمدي درباره‌ تعيين صلاحيت كانديداها از سوي مراجع چهارگانه گفت: ما از مراجع چهارگانه تحقيق مي‌كنيم. مرجع تشخيص صلاحيت هيات‌هاي اجرايي هستند كه طبق قانون از معتمدين تشكيل مي‌شوند، از آن‌ها دعوت مي‌شود و چند نفر را به عنوان هيات اجرايي انتخاب مي‌كنند. طبق قانون آن‌ها مرجع تشخيص صلاحيت كانديداها هستند.وي خاطرنشان كرد: اگر كم و زيادي باشد پس از آن هيات‌هاي مركزي نظارت به اين كار خواهند پرداخت.

وزير كشور در پاسخ به اين پرسش كه وزارت كشور براي برخورد با احزاب خلق‌الساعه در آستانه انتخابات چه برنامه‌اي دارد؟ گفت: ما اعلام كرده‌ايم حركت گروهي بدون داشتن شناسنامه قانوني و ثبت شده مجاز نيست. تشكل بايد قانونا ثبت شده باشد.

پورمحمدي درباره تامين امنيت نقاط مرزي در ايام انتخابات نيز اظهار كرد: اقدامات ما همان اقدامات امنيتي ـ كه در هر جا صورت مي‌گيرد ـ است. در جاهايي كه احتمال مي‌دهيم عوارض ضدامنيتي بروز كند، اقدامات امنيتي را جدي‌تر مي‌كنيم. كار ويژه‌اي نيست، اما به هر حال ستاد امنيتي ما ستاد بسيار گسترده‌اي است. حداقل بيش از 200 هزار نفر را براي امنيت برگزاري انتخابات به خدمت خواهيم گرفت.

وي درباره تعيين مديركل دفتر انتخابات وزارت كشور گفت: ما الان مشكلي نداريم و كارها پيش مي‌رود. فكر مي‌كنيم اگر بخواهيم در اين محيط هر تغييري بدهيم حواشي‌اي دارد، مسووليت اصلي انتخابات را آقاي افشار به عنوان رييس ستاد انجام مي‌دهند. آقاي خانلو به عنوان متصدي و سرپرست وظيفه‌ خود را انجام مي‌دهد كه خوشبختانه با تلاش آقاي افشار كارها خوب پيش مي‌رود. هر تغييري در مقطع انتخابات موجب تنش خواهد شد و پيامدهاي زيادي خواهد داشت.

هم‌چنين وزير كشور درباره تعيين معاون امنيتي ـ انتظامي اين وزارتخانه گفت: ان‌شاءالله به زودي اعلام مي‌شود.