خرید شال صادرات گاز ايران به تركيه به حداقل رسيد

يك مقام آگاه گفت: در پي سرماي شديد هوا و كاهش فشار گاز در داخل كشور، صادرات گاز به تركيه نيز در راستاي تأمين بخشي از نياز داخلي به حداقل رسيد.  اين مقام آگاه در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: در پي سرماي شديد هوا در روزهاي گذشته و قطع واردات گاز از تركمنستان، صادرات گاز كشور به تركيه نيز به كمترين ميزان خود رسيده است.
وي افزود: بنا بر تعهد، بايد روزانه حدود بيست ميليون متر مكعب گاز به تركيه تحويل شود كه اين روزها، حجم گاز تحويلي به اين كشور به حدود چهار تا پنج ميليون متر مكعب كاهش يافته است. به گفته وي، براي دريافت دوباره گاز از تركمنستان، گفت‌وگوهاي غير رسمي نيز شده تا پس از رفع بحران، مذاكرات به شكل جدي پيگيري شود.
واردات گاز ايران از تركمنستان از صبح روز شنبه متوقف شد كه علت آن نيز انجام پاره‌اي تعميرات و رفع اشكالات فني از طرف تركمني عنوان شده است.
اين در حالي است كه منابع آگاه، علت قطع صادرات گاز به ايران از سوي تركمنستان را فشار براي افزايش بهاي گاز عنوان مي‌كنند.