خرید شال علت بركناري عجيب شهردار لواسان؟

شوراي شهر لواسان، شش ماه پس از آن‌كه سعيد استاد فرح را با اصرار به عنوان شهردار برگزيد، وي را از اين مقام بركنار كرد.اين در حالي است كه اين شورا، در مورخ 13/3/86 نامبرده را به اتفاق آرا و با پافشاري به اين سمت منصوب كرده و در تاريخ 19/9/86 از كار بركنار كرده است.بنا بر اين گزارش، بركناري شهردار طبعا منجر به ركود فعاليت‌هاي عمراني و بلاتكليفي در روند اداره شهر شده و مردم را از تصميم شورا شگفت‌زده كرده و اين در حالي است كه مردم لواسان، به نسبت از عملكرد شهردار رضايت داشتند.گفته مي‌شود، همراهي نكردن شهردار با برخي خواسته‌هاي اعضاي شورا، علت بركناري او بوده و بار ديگر خاطره تلخ نقصان شورا در گذشته را تجديد كرده است.اين در حالي است كه اين شهردار تاكنون از سه استاندار به عنوان شهردار موفق، لوح تقدير دريافت كرده است.گفتني است، هم‌اكنون شهرداري لواسان توسط سيروس قدرتي كه حكم سرپرستي وي از سوي استانداري تهران صادر شده، اداره مي‌شود.