خرید شال معرفي عجيب‌ترين ويروس‌هاي سال 2007

آزمايشگاه امنيتي شركت پاندا، فهرستي از نرم‌افزارهاي مخرب شگفت مشاهده شده در نيمه دوم سال 2007 را منتشر كرد.
به گزارش ايسنا، Sinowal.FY تروجاني است كه با گرفتن فايل‌هاي كاربران به عنوان گروگان يك رباينده واقعي به شمار مي‌رود!
اين تروجان براي رمزنگاري فايل‌ها در رايانه‌هايي كه آلوده مي‌كند و وادار كردن كاربران براي خريد يك ابزار ويژه براي رمزگشايي آنها طراحي شده است.
RogeMario ورمي است كه هدف آن سرگرم كردن كاربراني است كه آنها را آلوده مي‌كند؛ اين كد مخرب به گونه‌اي طراحي شده تا هر زمان رايانه‌اي را آلوده مي‌كند، يك نسخه از بازي معروف ماريوبراس را در آن نصب كند.
ورم‌هايي مانند Mimbot.A، MSMFunny.B يا MSMSend.A ممكن است در هر سازمان ارتباطي بين‌المللي مورد استقبال قرار بگيرند، زيرا مي‌توانند پيام‌ها را به شمار متعددي از زبان‌ها بفرستند، هرچند جملات ممكن است ساختار خوبي نداشته باشند، اما به هر حال نمي‌توان همه چيز را يكجا داشت.
AttachMsngr.G تروجاني است كه تشنه معلومات استY معلوماتي كه در برگيرنده همه اقدامات از حركات موس گرفته تا مكالمات مسنجر MSN كاربر در رايانه است؛ معمولا داشتن معلومات اندك خطرناك به شمار مي‌رود، اما در اين مورد، معلومات زياد خطرناك است.
Voter.A ورمي با وجدان شهروندي است كه شهروندان كنيايي را به مشاركت در انتخابات و رأي به يكي از كانديداها دعوت مي‌كند، اما متأسفانه، تكنيك ناراحت كننده‌اي دارد، زيرا هر 9 ثانيه، تصوير كانديداي تبليغي خود را نمايش مي‌دهد.
و سرانجام CivilArmy.B ورمي است كه داستان مي‌گويد و پيش از اخطار به كاربران درباره آلوده كردن رايانه‌هاي آنها داستان رمانتيكي را تعريف مي‌كند؛ شايد انگيزه اين ورم تشويق كاربران به مطالعه بيشتر باشد.